Big data w marketingu: szanse i zagrożenia

Jarosław Woźniczka

Abstract

Thanks to the development of information and telecommunications technologies, data digitalization and the growing tendency to use the Internet and various devices connected to the Internet, the rapid increase of the amount of data collected in IT systems can be observed. Big data is currently considered to be one of the key resources of enterprises having access to them and a breakthrough in management and marketing, especially in marketing research and data analysis. At the same time, the use of large data sets raises various management and methodological challenges and ethical dilemmas. The aim of the paper is to present selected opportunities and threats related to the use of big data in marketing. It contains the current world literature review and a synthesis of the selected topics.
Author Jarosław Woźniczka (ES / IM / DMM)
Jarosław Woźniczka,,
- Department of Marketing Management
Other language title versionsBig data in marketing: opportunities and threats
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol6
No6
Pages31-47
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polish big data, marketing, badania marketingowe, analiza danych, etyka, ochrona danych osobowych
Keywords in English big data, marketing, marketing research, data analysis, ethics, personal data protection
Abstract in PolishDzięki rozwojowi technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, cyfryzacji danych oraz rosnącej skłonności nabywców do korzystania z internetu i urządzeń skomunikowanych z internetem obserwuje się szybki wzrost ilości danych gromadzonych w systemach informatycznych. Big data uważa się obecnie za jeden z kluczowych zasobów dysponujących tego typu danymi przedsiębiorstw i za źródło przełomu w zarządzaniu i marketingu, a szczególnie w badaniach marketingowych i analizie danych. Jednocześnie wykorzystywanie wielkich zbiorów danych rodzi różnego rodzaju wyzwania zarządcze i metodologiczne oraz uzasadnione wątpliwości etyczne. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych szans i zagrożeń związanych z wykorzystaniem big data w marketingu. Zawiera on przegląd współczesnej literatury światowej dotyczącej tej problematyki i syntezę wybranych wątków na ten temat.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2018.6.3
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202018/03_wozniczka.pdf
Languagepl polski
File
Wozniczka_J_Big_Data_w_Marketingu.pdf of 11-10-2018
279,8 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back