Big data w marketingu: szanse i zagrożenia

Jarosław Woźniczka

Abstract

Thanks to the development of information and telecommunications technologies, data digitalization and the growing tendency to use the Internet and various devices connected to the Internet, the rapid increase of the amount of data collected in IT systems can be observed. Big data is currently considered to be one of the key resources of enterprises having access to them and a breakthrough in management and marketing, especially in marketing research and data analysis. At the same time, the use of large data sets raises various management and methodological challenges and ethical dilemmas. The aim of the paper is to present selected opportunities and threats related to the use of big data in marketing. It contains the current world literature review and a synthesis of the selected topics.
Autor Jarosław Woźniczka (NE / IM / KZM)
Jarosław Woźniczka
- Katedra Zarządzania Marketingowego
Inne wersje tytułuBig data in marketing: opportunities and threats
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, (B 10 pkt)
Rok wydania2018
Tom6
Nr6
Paginacja31-47
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.8
Słowa kluczowe w języku polskim big data, marketing, badania marketingowe, analiza danych, etyka, ochrona danych osobowych
Słowa kluczowe w języku angielskim big data, marketing, marketing research, data analysis, ethics, personal data protection
Streszczenie w języku polskimDzięki rozwojowi technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, cyfryzacji danych oraz rosnącej skłonności nabywców do korzystania z internetu i urządzeń skomunikowanych z internetem obserwuje się szybki wzrost ilości danych gromadzonych w systemach informatycznych. Big data uważa się obecnie za jeden z kluczowych zasobów dysponujących tego typu danymi przedsiębiorstw i za źródło przełomu w zarządzaniu i marketingu, a szczególnie w badaniach marketingowych i analizie danych. Jednocześnie wykorzystywanie wielkich zbiorów danych rodzi różnego rodzaju wyzwania zarządcze i metodologiczne oraz uzasadnione wątpliwości etyczne. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych szans i zagrożeń związanych z wykorzystaniem big data w marketingu. Zawiera on przegląd współczesnej literatury światowej dotyczącej tej problematyki i syntezę wybranych wątków na ten temat.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2018.6.3
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202018/03_wozniczka.pdf
Językpl polski
Plik
Wozniczka_J_Big_Data_w_Marketingu.pdf z dnia 11-10-2018
279,8 KB
Punktacja (całkowita)10
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*2 (2020-09-29)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót