Marketing a koncepcja biznesowa

Mirosława Pluta-Olearnik , Janusz Olearnik

Abstract

Business concept is linked to the activities of the market and should include decisions and marketing projects. The purpose of the article is an indication of the place and role of marketing issues in business concepts. The article shows the characteristics of the business concept, their different types and content. The authors describe changing in recent years, the approach to marketing and its dual role in relation to the business concept. On the one hand, we treat marketing as a significant external factor in influence on the shape of the concept of a particular business, and, on the other hand, we see marketing as an internal element of the business concept
Author Mirosława Pluta-Olearnik (ES / IM / DPM)
Mirosława Pluta-Olearnik,,
- Department of Principles of Marketing
, Janusz Olearnik - University School of Physical Education in Wrocław (AWF)
Janusz Olearnik,,
-
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, ISSN 1509-0507, e-ISSN 2353-2874, (B 9 pkt)
Issue year2015
No37
Pages9-22
Keywords in Polishmarketing, koncepcja biznesu, plan marketingowy, biznesplan
Keywords in Englishmarketing, business concept, marketing plan, business plan
Abstract in PolishKoncepcja biznesowa to opis zamierzonego postępowania przedsiębiorcy na drodze tworzenia lub rozwoju przedsiębiorstwa lub odrębnego przedsięwzięcia. Każda taka koncepcja jest związana z działalnością rynkową i powinna zawierać decyzje i projekty marketingowe. Celem artykułu jest wskazanie miejsca i roli zagadnień marketingowych w koncepcjach biznesu. Przedstawiono charakterystykę koncepcji biznesowych, ich różne rodzaje i zawartość. Na tym tle opisano zmieniające się w ostatnich latach podejścia do marketingu i jego dwoistą relację do koncepcji biznesowych. Z jednej strony traktujemy marketing jako istotny czynnik zewnętrzny oddziałujący na kształt koncepcji konkretnego biznesu, a z drugiej strony widzimy marketing jako element wewnętrzny, obok innych, danej koncepcji biznesowej
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrZmiany koncepcji zarządzania, finansów, marketingu w organizacjach w gospodarce opartej na usługach
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back