Zrównoważony rozwój organizacji - ujęcie praktyczne

Tomasz Brzozowski

Abstract

Sustainable development is a very important concept, which corresponds to contemporary global problems related to human activity. Sustainable development of organization is a kind of management which takes into consideration economic, social and environmental issues. It means new quality of management, which requires a strategic approach to managemant of environmental aspects of proceses, impact on local community and safety of employees. Sustainable management points out the need for the measurement of the results of organization management. In author presents the results of analysis of corporate sustainability reports including management practices, measurements and organizational solutions used by organizations which develop in a sustainable way.
Author Tomasz Brzozowski (EMaT / DQaEM)
Tomasz Brzozowski,,
- Department of Quality and Environmental Management
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No377
Pages137-145
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzrównoważony rozwój organizacji, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, zarządzanie zrównoważonym rozwojem
Keywords in Englishsustainable development of organization, sustainable development measures, management of sustainable development
Abstract in PolishZrównoważony rozwój jest obecnie niezwykle istotną koncepcją, wychodzącą naprzeciw globalnym problemom związanym z działalnością człowieka, funkcjonowaniem gospodarek i społeczeństw w krajach zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się. Zrównoważony rozwój organizacji to taki sposób zarządzania, w którym równocześnie i równoważnie bierze się pod uwagę ekonomiczne, środowiskowe i społeczne kwestie związane z ich funkcjonowaniem. W praktyce oznacza to, że w organizacjach podążających taką ścieżką rozwoju powinna pojawić się nowa jakość zarządzania. Dotyczyć ona może m.in. takich aspektów, jak sposób uwzględnienia w strategii organizacji kwestii zrównoważonego rozwoju oraz sposób pomiaru osiągnięć w tym zakresie. Przedmiotem badań, których wyniki przedstawiono w artykule, są doświadczenia wybranych przedsiębiorstw w ramach wymienionych aspektów, przedstawione w opublikowanych przez nie raportach zrównoważonego rozwoju. W oparciu o dostępne informacje sformułowane zostały wnioski dotyczące tego, w jaki sposób badane przedsiębiorstwa zarządzają zrównoważonym rozwojem, z uwzględnieniem kwestii organizowania i mierzenia tej działalności.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.377.09
Languagepl polski
File
Brzozowski_Zrownowazony_rozwoj_organizacji_ujecie_praktyczne.pdf 280,7 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrZrównoważony rozwój organizacji – odpowiedzialność środowiskowa
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back