Pomiar ryzyka kosztów w przedsiębiorstwie

Edward Nowak

Abstract

Incurring costs in connection with the economic activity pursued by an enterprise is a process which takes place over time. The process occurs in conditions characterised by a high variability of internal and external factors. This makes costs an economic category exposed to a risk that is subject to management in an enterprise. To this end, the risk accompanying cost increase should be measured. The measurement can be made by means of various measures of the risk involved in the activity of an enterprise. This paper will demonstrate three types of risk measures with respect to costs: volatility measures, security and downside measures, and sensitivity measures. The measures will be adapted to measuring the risk of the costs and contribute to measuring the economic benefits (financial results) of an enterprise. Using the results of the measurement enables cost risk control.
Author Edward Nowak (MISaF / IR / KRC)
Edward Nowak,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsMeasuring the cost risk in enterprises
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No480
Pages98-107
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishryzyko, pomiar ryzyka, ryzyko kosztów, miary ryzyka, zmienność kosztów
Keywords in Englishrisk, risk measurement, cost risk, risk measurements, cost variability
Abstract in PolishPonoszenie kosztów w związku z działalnością prowadzoną przez przedsiębiorstwo jest procesem odbywającym się w czasie. Proces ten przebiega w warunkach dużej zmienności czynników wewnętrznych i zewnętrznych. To powoduje, że koszty są kategorią ekonomiczną narażoną na ryzyko, które podlega zarządzaniu w przedsiębiorstwie. W tym celu należy dokonywać pomiaru ryzyka towarzyszącego ponoszeniu kosztów. Pomiaru tego można dokonać przy zastosowaniu różnych miar ryzyka działalności przedsiębiorstwa. W niniejszym artykule będą ukazane trzy rodzaje miar ryzyka w odniesieniu do kosztów: miary zmienności, miary bezpieczeństwa i zagrożenia oraz miary wrażliwości. Miary te zostaną dostosowane do pomiaru ryzyka kosztów, które przyczyniają się do zmieszenia korzyści ekonomicznych przedsiębiorstwa (wyników finansowych). Wykorzystanie wyników tego pomiaru umożliwia sterowanie ryzykiem kosztów.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.480.09
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42587
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Nowak_Pomiar_ryzyka_kosztow_w_przedsiebiorstwie.pdf 694,05 KB
Score (nominal)10
Citation count*1 (2020-07-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back