Forma opodatkowania działalności gospodarczej jako instrument optymalizacji podatkowej

Michał Sosnowski

Abstract

Purpose – In this article, the author focuses on tax optimization issues in the context of choosing a form of income taxation. For this purpose, there were presented forms of income taxation available to natural persons in the Polish tax system. Design/methodology/approach – The article simulates the level of taxation for various forms of taxation, de - pending on the amount of income, costs, employment and kind of business activity . Findings – The conclusion is that a company which optimizes the level of taxes must, in financial planning, analyze the level of taxation based on the key parameters affecting its financial result, in particular its revenues and costs. Originality/value – The article states that only constant monitoring of business data enables an optimal and customized tax form that minimizes tax burden, and ipso facto maximizes the net profit.
Author Michał Sosnowski (EMaT / DEaEP)
Michał Sosnowski,,
- Department of Economics and Economic Policy
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No3/2(87)
Pages141-150
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishoptymalizacja podatkowa; podatek dochodowy, polityka fiskalna
Keywords in Englishtax optimalisation; income tax; fiscal policy
Abstract in PolishCel – W artykule autor koncentruje uwagę na problemach związanych z optymalizacją podatko - wą w kontekście wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej. W tym celu dokonano prezentacji form opodatkowania dochodów dostępnych dla przedsiębiorstw osób fizycznych w polskim systemie podat - kowym. Metodologia badania – Przeprowadzono symulację poziomu opodatkowania dla różnych form opodatkowania w zależności od sumy przychodów, kosztów, wielkości zatrudnienia i rodzaju działalności gospodarczej. Wynik – W konkluzji stwierdzono, że przedsiębiorstwo optymalizujące poziom podatków musi w planowaniu finansowym dokonać analizy poziomu opodatkowania w zależności od istotnych parametrów wpływających na wynik finansowy, w szczególności przychodów i kosztów. Oryginalność/wartość – W artykule stwierdzono, że tylko stałe monitorowanie danych ekonomicznych przed - siębiorstwa umożliwia optymalny i dostosowany do potrzeb wybór formy opodatkowania, który minimalizuje poziom ciężarów podatkowych, ipso facto maksymalizuje osiągany zysk netto.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.3.87/2-12
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/457/article/5956/
Languagepl polski
File
Sosnowski_Forma_opodatkowania_dzialalnosci_gospodarczej_jako.pdf 355,77 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back