Identyfikacja wybranych problemów dotyczących implementacji koncepcji społecznej odpowiedzialności – perspektywa małego przedsiębiorstwa

Agnieszka Sokołowska-Durkalec

Abstract

The article, discussing both theoretical and empirical aspects of the research problem, presents key assumptions of social responsibility in small enterprise, together with proceeding and problems of their implementation, as well as conclusions of s case studies analysis of small enterprise, wherein runs implementation process.
Author Agnieszka Sokołowska-Durkalec (EMaT / DES)
Agnieszka Sokołowska-Durkalec,,
- Department of Enterprise Studies
Other language title versionsIdentification of selected problems relating to implementation of social responsibility conception – perspective of small enterprise
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No499
Pages254-263
Keywords in Polishspołeczna odpowiedzialność, małe przedsiębiorstwo, implementacja koncepcji
Keywords in Englishsocial responsibility, small enterpise, implementation of conception
Abstract in PolishRozważania przedstawione w artykule są kontynuacją wielowymiarowych badań literaturowych i empirycznych dotyczących identyfikacji, oceny i kierunków doskonalenia społecznej odpowiedzialności małego przedsiębiorstwa z perspektywy zarządzania jej obszarami. Dotykają wymiaru doskonalenia społecznej odpowiedzialności i są doniesieniem z dalszej eksploracji problematyki (wyników badań empirycznych), a dokładnie obserwacji wdrożeń założeń i stosowania wybranych instrumentów koncepcji w małych przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest identyfikacja wybranych problemów dotyczących implementacji założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności w małym przedsiębiorstwie. W części teoretycznej zaprezentowano główne założenia i specyfikę procedury implementacji koncepcji społecznej odpowiedzialności w małym przedsiębiorstwie, w empirycznej natomiast przedstawiono wybrane wnioski z analizy studiów przypadków małych przedsiębiorstw, w których trwa proces przedmiotowej implementacji. Na tej podstawie zidentyfikowano wybrane trudności związane z wdrożeniem koncepcji.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.499.24
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Sokolowska-Durkalec_Identyfikacja_wybranych_problemow_dotyczacych_implementacji.pdf 780,76 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back