Wybrane aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego województwa dolnośląskiego po wejściu do Unii Europejskiej

Alicja Zakrzewska-Półtorak

Abstract

The article analyzes the socio-economic and spatial development of Lower Silesian Voivodeship since 2004 with particular emphasis on the use of European Union funds. There were investigated aspects concerning: the labor market, investment, innovation, entrepreneurship and social inclusion. The aim of the paper is to discuss the changes that have occurred in the region’s economy in the years 2004-2012 with particular emphasis on the impact of European Union funds. The author used a descriptive method and simple statistical methods. In the analyzed period the region s developed rapidly, which was largely contributed to EU funds. The article presents the volume of EU funding in each category and the largest (in terms of total value) projects in the areas of research, development and innovation, jobs and social inclusion, entrepreneurship and investment.
Author Alicja Zakrzewska-Półtorak (ES / DSEaLGA)
Alicja Zakrzewska-Półtorak,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No380
Pages416-426
Keywords in Polishintegracja europejska, fundusze Unii Europejskiej, województwo dolnośląskie, pracujący, innowacyjność, integracja społeczna
Keywords in EnglishEuropean integration, EU funds, Lower Silesian Voivodeship, employed, innovativeness, social inclusion
Abstract in PolishW artykule przeprowadzono analizę rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego województwa dolnośląskiego po 2004 r., ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania funduszy Unii Europejskiej. Badano aspekty dotyczące: rynku pracy, inwestycji, innowacji, przedsiębiorczości i integracji społecznej. Celem opracowania jest omówienie zmian, jakie zaszły w gospodarce regionu w latach 2004-2012, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu funduszy Unii Europejskiej. W opracowaniu wykorzystano metodę opisową i proste metody statystyczne. W ocenianym okresie region rozwijał się dynamicznie, do czego w znacznym stopniu przyczyniły się środki pozyskane z Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono wielkość dofinansowania unijnego w poszczególnych kategoriach oraz największe (pod względem wartości całkowitej) projekty w obszarach: badania, rozwój i innowacje, praca i integracja społeczna, przedsiębiorczość oraz inwestycje.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.380.38
Languagepl polski
File
Zakrzewska_Poltorak_Wybrane_aspekty_rozwoju_spoleczno_gospodarczego.pdf 2,21 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrUnia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back