Market Failures as Premises of Granting State Aid

Bartosz Bartniczak

Abstract

Economists from centuries have been leading discussions on the role of state in economy. Some of them are in favour of state’s wide interference in economy while others seek to limit the role of the government. One of the arguments for the necessity of sta te interventionism in the market mechanism is the existence of market failures. However interfering in the market without any restrictions could lead to much greater disturbances than those causing market failures. Therefore significant restrictions are pl aced on the role of the state in economy. In the European Union a policy of state aid is introduced, which shows when and for what purposes state support may be granted. The main aim of this article is to show how state aid influences on the market failure s’ elimination. Provision of state aid is therefore justified by the presence of market failures.
Author Bartosz Bartniczak (EMaT / DQaEM)
Bartosz Bartniczak,,
- Department of Quality and Environmental Management
Journal seriesEconomic and Environmental Studies, ISSN 1642-2597, e-ISSN 2081-8319, (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol17
No3
Pages475-489
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishpomoc publiczna, niedoskonałości rynkowe, równowaga
Keywords in Englishstate aid, market failures, equilibrium
Abstract in PolishWspółczesna sytuacja gospodarcza jest tak skomplikowana, że trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie mechanizmu rynkowego w oderwaniu od państwa. Wynika to z faktu, że rynek sam w sobie nie jest doskonały. Ekonomiści wskakują na wiele jego niedoskonałości wśród których do najważniejszych zalicza się zawodność konkurencji, istnienie dóbr publicznych, efekty zewnętr zne, niekompletność rynków, niepełną informację, bezrobocie, inflacja i brak równowagi. Występowanie tych niedoskonałości powoduje, że ekonomiści od wieków toczą dyskusje na temat roli państwa w gospodarce, na temat tego jak szeroki powinien być zakres ing erencji państwa w gospodarkę. Państwo może bowiem przeciwdziałać lub łagodzić występowanie niedoskonałości rynku. Dokonuje tego poprzez swoją interwencję na rynku. Jednym z instrumentów za pomocą których może ingerować w rynek jest pomoc publiczna. Pomoc p ubliczna może być bowiem instrumentem, który właściwie zastosowany przyczyni się do łagodzenia negatywnych efektów niedoskonałości rynkowych.
DOIDOI:10.25167/ees.2017.43.2
URL http://www.ees.uni.opole.pl/content/03_17/ees_17_3_fulltext_02.pdf
Languageen angielski
File
Bartniczak_Market_Failures_as_Premises_of.pdf 338,23 KB
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back