BI and Big Data solutions in project management

Jolanta Pondel , Maciej Pondel

Abstract

The success of projects in enterprises and the success of an entire organization’s business largely depend on the possession and efficient use of the relevant information. In a broader context, success depends on having the adequate knowledge at the right time and place. Business processes generate large amount of data that are collected and processed in a way enabling transforming data into a measurable and useful value, which is information. Its efficient usage streamlines business processes, and allows to respond quickly to changes and proper decision-making. The aim of the paper is to present and define the project management challenges and ideas of Business Intelligence and Big Data systems. The types of analysis available in both platforms are also discussed. In the paper, the authors try to identify the areas of project management that can benefit from Business Intelligence and Big Data analysis.
Author Jolanta Pondel - WSB University in Wrocław
Jolanta Pondel,,
-
, Maciej Pondel (MISaF / IBI / DBIiM)
Maciej Pondel,,
- Department of Business Intelligence in Management
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Issue year2015
No4 (38)
Pages55-63
Keywords in PolishBusiness Intelligence, Big Data, analiza, zarządzanie projektem, prowadzenie projektu, narzędzia IT
Keywords in EnglishIntelligence, Big Data, analysis, project management, project execution, IT tools
Abstract in PolishPowodzenie projektów w przedsiębiorstwach i sukces działalności całej organizacji w dużej mierze zależą od posiadania i efektywnego wykorzystania odpowiednich informacji. W szerszym kontekście sukces zależy od posiadania odpowiedniej wiedzy, zgromadzonej i wykorzystanej we właściwym czasie i miejscu. Procesy biznesowe generują dużą liczbę danych, które są gromadzone i przetwarzane w sposób umożliwiający ich przekształcanie do wartościowych, użytecznych informacji, wykorzystywanych w dalszym procesie decyzyjnym. Efektywne użycie właściwych informacji usprawnia procesy biznesowe, umożliwia szybką reakcję na zmiany i podejmowanie trafnych decyzji. Celem niniejszego artykułu było wskazanie wymagań dotyczących zarządzania projektami, znaczenia narzędzi Business Intelligence (BI), a także systemów Big Data. Zgodnie z założeniem autorzy zidentyfikowali i opisali obszary zarządzania projektami, w których mogą być wykorzystane narzędzia Business Intelligence i analizy dużej ilości danych (Big Data).
DOIDOI:10.15611/ie.2015.4.04
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Pondel_Pondel_Bi_and_big_data_solutions.pdf 311,25 KB
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*2 (2020-09-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back