Zasady rozliczania przez banki wynagrodzeń z tytułu oferowania produktów ubezpieczeniowych

Paweł Konieczny

Abstract

Banks accounting rules in field of bancassurance commissions are different one from another. A preferred by banks accounting rule is to calculate the received fees in full to the income of the current period, because it improves the current financial results. The main factor influencing the choice of a specific accounting rule is the type of service. The adopted rule should also depend on factors specific to accounting, as well as the nature of each product. The adopted rule should be formalized in the banks accounting policy and subjected to verification. The conditions of insurance contracts should allow an assessment of their nature, properties and relationships among products, which will allow to assess if the accounting rules are in accordance with the Polish Accounting Act and international accounting standards.
Author Paweł Konieczny (WUE)
Paweł Konieczny,,
- Wroclaw University of Economics
Other language title versionsAccounting rules in banks in the field of bancassurance commissions
Journal seriesNauki o Finansach, ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811, (B 14 pkt)
Issue year2015
No1(22)
Pages69-77
Keywords in Polishbank, zakład ubezpieczeń, produkt ubezpieczeniowy, rachunkowość, klient
Keywords in Englishbank, insurance company, bancassurance, accounting, customer
Abstract in PolishStosowane w bankach zasady rozliczania prowizji z tytułu bancassurance są niejednolite. Zaliczenie prowizji w całości na przychody okresu bieżącego jest rozwiązaniem preferowanym przez banki, ponieważ poprawia bieżące wyniki finansowe. Głównym czynnikiem wpływającym na wybór konkretnej zasady rozliczania prowizji jest rodzaj świadczonej usługi. Przyjęta zasada powinna zależeć również od czynników o charakterze rachunkowym, jak też od charakteru poszczególnych produktów. Powinna też ona być sformalizowana w polityce rachunkowości oraz poddana weryfikacji. Analiza warunków umów ubezpieczeń winna pozwolić na ocenę ich charakteru, właściwości i powiązań między produktami, co pozwoli bankowi ocenić, czy przyjęte zasady są zgodne z ustawą o rachunkowości oraz MSR.
DOIDOI:10.15611/nof.2015.1.04
Languagepl polski
File
Konieczny_Zasady_rozliczania_przez_banki_wynagrodzen.pdf 285,74 KB
Score (nominal)14
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back