Urban void as a potential of the contemporary city development

Agata Pluta

Abstract

A city is a cluster of buildings and areas of activity. The spaces between urban structures are often treated as a side effect, an accidental phenomenon present due to the location of buildings. However, in contrast to the buildings that have their functions established once they are erected, urban voids contain the potential for rapid change of use constituting an important element of both planned and unplanned activities. Empty spaces are possibilities for future arrangements and evolution of needs that are often unknown at the time of construction. The main objective of the article is to define the concept of ‘urban void’ and to analyze the hidden potential of it. The author emphasizes the need to create empty spaces as deliberately as architecture itself, including them in the urban tissue.
Author Agata Pluta (ES / DSEaLGA)
Agata Pluta,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
Other language title versionsPustka przestrzenna jako potencjał rozwoju współczesnego miasta
Journal seriesBiblioteka Regionalisty, ISSN 2081-4461, e-ISSN 2449-9781, (B 8 pkt)
Issue year2017
No17
Pages95-104
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpustka przestrzenna, tymczasowe użytkowanie, miasto, planowanie urbanistyczne, potencjał, adaptacyjność
Keywords in Englishurban void, temporary use, city, urban planning, potential, adaptability
Abstract in PolishMiasto to skupisko budynków i obszarów działalności. Natomiast przestrzenie między strukturami tkanki miejskiej traktowane są najczęściej jako efekt uboczny, przypadkowe działanie spowodowane rozmieszczeniem budynków. W przeciwieństwie do budynków, których sposób użytkowania zostaje ustalony już na etapie budowy, puste przestrzenie zawierają potencjał szybkiej zmiany użytkowania, stanowiąc ważny element zarówno planowanych, jak i nieplanowanych działań. Otwarte przestrzenie to potencjał przyszłych ustaleń i ewolucji potrzeb, które często nie są znane w czasie budowy. Głównym celem artykułu jest zdefiniowanie pojęcia „pustka przestrzenna”, a ponadto analiza ukrytego w niej potencjału. Autorka podkreśla konieczność tworzenia pustych przestrzeni tak świadomie jak architekturę, włączając je w tkankę urbanistyczną.
DOIDOI:10.15611/br.2017.1.09
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Pluta_A_Urban_Void_As_A_Potential_Of_The_Contemporary_City_2017.pdf 1,02 MB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back