Sharing economy - wyzwania społeczno-ekonomiczne dla lokalnej polityki turystycznej. Przypadek Barcelony

Daria Jaremen , Elżbieta Nawrocka , Andrzej Rapacz

Abstract

The article discusses problems of sharing economy impact on the local economy of tourism oriented cities, based on the case of Barcelona. It presents the directions influencing the developing socio- economic trend on the functioning of enterprises, local budget and the life of residents. Particular attention was paid to the negative socio-economic impacts of the functioning of such platforms, acting as intermediaries in the exchange of sharing economy offer as: Airbnb and Uber. These effects provide incentives for the local authorities to implement changes in the local tourism policy. In case of Barcelona the discussed changes are predominantly of legal nature and remain oriented towards regulating the activities of entities operating within the framework of sharing economy in order to, on the one hand, increase control over them and, on the other, counteract unfair competition.
Author Daria Jaremen (EMaT / DMaTM)
Daria Jaremen,,
- Department of Marketing and Tourism Management
, Elżbieta Nawrocka (EMaT / DMaTM)
Elżbieta Nawrocka,,
- Department of Marketing and Tourism Management
, Andrzej Rapacz (EMaT / DMaTM)
Andrzej Rapacz,,
- Department of Marketing and Tourism Management
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, ISSN 1644-0501, e-ISSN 2353-3188, (B 13 pkt)
Issue year2017
No1
Pages75-83
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpolityka turystyczna, władze lokalne, sharing economy, collaborative consumption
Keywords in Englishtourism policy, local authorities, sharing economy, collaborative consumption
Abstract in PolishArtykuł dotyczy problematyki wpływu sharing economy na gospodarkę lokalną miast turystycznych na przykładzie stolicy Katalonii – Barcelony. Omówiono w nim kierunki oddziaływania rozwijającego się trendu społeczno-gospodarczego na funkcjonowanie przedsiębiorstw, budżet lokalny i życie mieszkańców. Szczególną uwagę zwrócono na negatywne skutki społeczno-ekonomiczne funkcjonowania platform pośredniczących w wymianie oferty sharing economy , takich jak: Airbnb i Uber. Skutki te motywują władze samorządowe do wprowadzania zmian w lokalnej polityce turystycznej. W przy - padku Barcelony zmiany te mają charakter przede wszystkim prawny i są zorientowane na uregulowanie działalności podmiotów funkcjonujących w ramach sharing economy w celu z jednej strony zwiększenia kontroli nad nimi, a z drugiej przeciwdziałania nie - uczciwej konkurencji.
DOIDOI:10.18276/ept.2017.37-06
URL http://www.wzieu.pl/zn/ept/37/ept37.pdf
Languagepl polski
File
Jaremen_Nawrocka_Rapacz_Sharing_economy_wyzwania_spoleczno-_ekonomiczne.pdf 440,46 KB
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
Citation count*6 (2020-07-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back