Ocena sposobu żywienia i znajomości zagadnień związanych z cukrzycą wśród osób chorych na cukrzycę – badania wstępne

Karolina Pustułka , Edyta Kucharska , Wojciech Sąsiadek

Abstract

Observing a proper diet in addition to pharmacological support is an important element in the treatment of diabetes.The aim of the study was to examine the basic knowledge of diabetics on diabetes and its complications, using the survey method. The survey was conducted in 2016 on a sample of 236 people with diabetes type 1 or 2. The largest group of respondents consisted of people with diabetes detected relatively recently, about 2-5 years ago. Almost three quarters of respondents control the degree of their disease at a diabetologist in a practice or diabetic clinic. Respondents most often go for control visits once every six months or once every 3 months. Most of the respondents are largely aware of the principles of the diet recommended for diabetics, and almost half of them use it. Unfortunately, among the respondents was also the percentage of respondents who did not follow a proper diet and do not even know its principles
Autor Karolina Pustułka
Karolina Pustułka
-
, Edyta Kucharska (IE / CHiTŻ / KChB)
Edyta Kucharska
- Katedra Chemii Bioorganicznej
, Wojciech Sąsiadek (IE / CHiTŻ / KChB)
Wojciech Sąsiadek
- Katedra Chemii Bioorganicznej
Inne wersje tytułuAssessment of the methods of nutrition and knowledge connected with diabetes among diabetic patients − preliminary research
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Rok wydania2018
Nr542
Paginacja142-160
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.9
Słowa kluczowe w języku polskimcukrzyca, badanie ankietowe, wiedza diabetyków, dieta
Słowa kluczowe w języku angielskimDiabetes, Survey, Ddiabetes Knowledge, Diet
Streszczenie w języku polskimPrzestrzeganie odpowiedniej diety, oprócz wsparcia farmakologicznego, stanowi ważny element w leczeniu cukrzycy. Celem pracy było zbadanie podstawowej wiedzy diabetyków na temat cukrzycy i jej powikłań z zastosowaniem metody badania ankietowego. Ankieta została przeprowadzona w 2016 roku na próbie 236 osób chorych na cukrzycę typu 1 lub 2. Największą grupę badanych tworzyły osoby z cukrzycą wykrytą stosunkowo niedawno, czyli ok. 2-5 lat temu. Prawie 3/4 respondentów kontroluje stopień swojej choroby u diabetologa w przychodni bądź w poradni cukrzycowej. Większość ankietowanych jest w dużym stopniu świadoma zasad diety zalecanej dla cukrzyków, a prawie połowa z nich ją stosuje.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.542.11
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141020
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Pustulka_Kucharska_Sasiadek_Ocena_sposobu_zywienia_i_znajomosci.pdf 1,77 MB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót