Ocena sposobu żywienia i znajomości zagadnień związanych z cukrzycą wśród osób chorych na cukrzycę – badania wstępne

Karolina Pustułka , Edyta Kucharska , Wojciech Sąsiadek

Abstract

Observing a proper diet in addition to pharmacological support is an important element in the treatment of diabetes.The aim of the study was to examine the basic knowledge of diabetics on diabetes and its complications, using the survey method. The survey was conducted in 2016 on a sample of 236 people with diabetes type 1 or 2. The largest group of respondents consisted of people with diabetes detected relatively recently, about 2-5 years ago. Almost three quarters of respondents control the degree of their disease at a diabetologist in a practice or diabetic clinic. Respondents most often go for control visits once every six months or once every 3 months. Most of the respondents are largely aware of the principles of the diet recommended for diabetics, and almost half of them use it. Unfortunately, among the respondents was also the percentage of respondents who did not follow a proper diet and do not even know its principles
Author Karolina Pustułka
Karolina Pustułka,,
-
, Edyta Kucharska (EaE / IChaFT / DBCh)
Edyta Kucharska,,
- Department of Bioorganic Chemistry
, Wojciech Sąsiadek (EaE / IChaFT / DBCh)
Wojciech Sąsiadek,,
- Department of Bioorganic Chemistry
Other language title versionsAssessment of the methods of nutrition and knowledge connected with diabetes among diabetic patients − preliminary research
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No542
Pages142-160
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishcukrzyca, badanie ankietowe, wiedza diabetyków, dieta
Keywords in EnglishDiabetes, Survey, Ddiabetes Knowledge, Diet
Abstract in PolishPrzestrzeganie odpowiedniej diety, oprócz wsparcia farmakologicznego, stanowi ważny element w leczeniu cukrzycy. Celem pracy było zbadanie podstawowej wiedzy diabetyków na temat cukrzycy i jej powikłań z zastosowaniem metody badania ankietowego. Ankieta została przeprowadzona w 2016 roku na próbie 236 osób chorych na cukrzycę typu 1 lub 2. Największą grupę badanych tworzyły osoby z cukrzycą wykrytą stosunkowo niedawno, czyli ok. 2-5 lat temu. Prawie 3/4 respondentów kontroluje stopień swojej choroby u diabetologa w przychodni bądź w poradni cukrzycowej. Większość ankietowanych jest w dużym stopniu świadoma zasad diety zalecanej dla cukrzyków, a prawie połowa z nich ją stosuje.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.542.11
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141020
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Pustulka_Kucharska_Sasiadek_Ocena_sposobu_zywienia_i_znajomosci.pdf 1,77 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back