Społeczno-ekonomiczne studium przypadku motywów uczestnictwa w nowej formie turystyki przygodowej – Downhillu

Joanna Krupa

Abstract

This article deals with the subject of tourist activity in the field of adventure tourism among Downhill participants. The aim of the article is to learn about the motives of tourist activity among Downillians. The social and economic side of practicing this form of tourism through such a refined research group has been analyzed. The author is based on the assumption that Downhill players are mainly driven by the tourist’s desire to experience strong emotions in attractive tourist areas, are focused on deepening relationships with downhill participants, and the basis of this tourism and sport are income. The empirical material was collected using the form of ten random interviews with a list of wanted information.
Author Joanna Krupa (EMaT)
Joanna Krupa,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Other language title versionsSocio-economic case study of the motives of participating in the new form of adventure tourism – Downhill
Journal seriesRynek - Społeczeństwo - Kultura, ISSN 2300-5491, e-ISSN 2449-948X, (B 6 pkt)
Issue year2018
No3 (29)
Pages6-10
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishturystyka przygodowa, aktywność turystyczna, motywy, Downhill
Keywords in Englishadventure tourism, tourist activity, themes, Downhill
Abstract in PolishNiniejszy artykuł porusza tematykę aktywności turystycznej w zakresie turystyki przygodowej. Celem artykułu jest poznanie motywów aktywności turystycznej wśród Downillowców. Została przeanalizowana społeczna i ekonomiczna strona uprawiania tej formy turystyki przez tak uściśloną grupę badaną. Autorka bazuje na przypuszczeniu, iż Downhillowcy głównie kierują się w uprawianiu aktywności turystycznej chęcią przeżywania silnych emocji w atrakcyjnych turystycznie terenach, nastawieni są na pogłębianie relacji ze współuczestnikami Downhillu, a podstawą tej turystyki i sportu są dochody. Materiał empiryczny został zebrany za pomocą dziesięciu wywiadów swobodnych z listą poszukiwanych informacji.
URL http://www.kwartalnikrsk.pl/assets/rsk-3-2018_krupa-spoleczno-ekonomiczne-studium-przypadku-downhillu.pdf
Languagepl polski
File
Krupa_Spoleczno_ekonomiczne_studium_przypadku2018.pdf 352,21 KB
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back