Sprzedaż odzieży sportowej w krajach Unii Europejskiej - prognoza na rok 2018

Paweł Dittmann

Abstract

The subject of the research was the sale of sportswear in the European Union countries in 2007– and the aim of the research was to build a forecast for the sale of sportswear in the European Union countries for 2018. The source of statistical data were Passport and Eurostat bases. On the basis of the data obtained from them, the sales volume per 1000 inhabitants in individual countries (in EUR) was calculated. Analog models were used to build the sales forecast. Final sales forecasts were built on the basis of partial forecasts and combined forecasts. In order to assess the admissibility of the forecasts for 2018, the relative ex post errors of the forecasts made for 2017 were used. As a result of the conducted research it turned out that it is possible to build acceptable forecasts for the sale of sportswear and that in some countries partial forecasts were better and in others combined.
Author Paweł Dittmann (ES / DFaEA)
Paweł Dittmann,,
- Department of Forecasting and Economic Analysis
Other language title versionsSales of sportswear in the European Union countries - forecast for 2018
Journal seriesSpołeczeństwo i Ekonomia, ISSN 2353-8937, e-ISSN 2449-979X, (B 9 pkt)
Issue year2018
No2 (10)
Pages7-18
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishUnia Europejska, odzież sportowa, sprzedaż, prognozy
Keywords in EnglishEuropean Union, sportswear, sale, forecasts
Abstract in PolishPrzedmiotem przeprowadzonych badań była sprzedaż odzieży sportowej w krajach Unii Europejskiej w latach 2007–2017. Celem badań była budowa prognozy sprzedaży odzieży sportowej w krajach Unii Europejskiej na 2018 r. Źródłem danych statystycznych były bazy Passport i Eurostat. Na podstawie pozyskanych z nich danych obliczono wielkość sprzedaży na 1000 mieszkańców w poszczególnych krajach (w euro). Do budowy prognozy sprzedaży użyto modeli analogowych. Końcowe prognozy sprzedaży zbudowano na podstawie prognoz cząstkowych oraz prognoz kombinowanych. Do oceny dopuszczalności prognoz na 2018 r. użyto względnych błędów ex post prognoz wygasłych zbudowanych na 2017 r. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że możliwa jest budowa dopuszczalnych prognoz sprzedaży odzieży sportowej oraz że w przypadku niektórych krajów lepsze były prognozy cząstkowe, a w innych kombinowane.
DOIDOI:10.15611/sie.2018.2.01
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Dittmann_Sprzedaz_odziezy_sportowej_w_krajach_Unii_Europejskiej.pdf 831,31 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-08-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back