Wpływ przeobrażeń polityczno-gospodarczych w Polsce i na Ukrainie na wykorzystanie instrumentów taryfowych we wzajemnej wymianie handlowej

Agnieszka Izbiańska

Abstract

Political and economic transformations in Poland and Ukraine have had a major impact on the contemporary development of mutual trade between the two countries. Having regained independence, Ukraine had to deal with the growing economic and social crises. It was difficult for the Ukrainian nation to unite due to its cultural and ideological diversity. The author has attempted to characterize the structure of Polish-Ukrainian trade, which is largely influenced by the international situation of the state. Varying customs laws are also an important factor, as they hamper mutual commercial contacts. The conclusion of an association agreement with Ukraine by the European Union allowed for the unification of customs regulations between the states. The aim of the article is to present problems related to the impact of political and economic changes on trade between Poland and Ukraine. The issue was analyzed in the context of the use of tariff instruments.
Author Agnieszka Izbiańska (WUE)
Agnieszka Izbiańska,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsThe influence of political and economic transformation in Poland and Ukraine on the use of tariff instruments in trade exchange
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No523
Pages150-162
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishhandel, Ukraina, stosunki polsko-ukraińskie, prawo celn
Keywords in Englishtrade, Ukraine, Polish-Ukrainian relations, custom law
Abstract in PolishPrzeobrażania polityczno-gospodarcze w Polsce i na Ukrainie miały duży wpływ na współczesne kształtowanie się wzajemnej wymiany handlowej między państwami. Po uzyskaniu niepodległości Ukraina musiała się zmagać z rosnącym kryzysem gospodarczym oraz społecznym. Narodowi ukraińskiemu trudno było się zjednoczyć ze względu na swoją różnorodność kulturową i światopoglądową. Autorka przeprowadziła próbę scharakteryzowania struktury polsko-ukraińskiej wymiany handlowej, na którą w dużej mierze wpływa sytuacja międzynarodowa państwa. Nie bez znaczenia są również różnorodne przepisy prawa celnego, które stanowią hamulec we wzajemnych kontaktach handlowych. Zawarcie przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską pozwoliło na unifikację przepisów celnych między państwami. Celem artykułu jest przybliżenie problemów związanych z wpływem przemian polityczno-gospodarczych na handel Polski z Ukrainą. Zagadnienie zostało przeanalizowane w kontekście wykorzystania instrumentów taryfowych.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.523.13
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Izbianska_Wplyw_przeobrazen_polityczno_gospodarczych.pdf 581,92 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 20-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back