Dimensions of stock market liquidity: empirical evidence of a frontier market

Khang Pham

Abstract

The paper presents a discussion of stock market liquidity in a frontier market after the financial crisis. The paper defines the dimensions of stock market liquidity and indicates possible liquidity measures which could be applied to analyze liquidity on the stock exchange in Vietnam. The empirical result shows the aggregate liquidity, which captures various dimensions of liquidity through eight liquidity measures based on a daily basis during the period from 2011 to 2018. The analysis indicates the characteristics of liquidity in the Vietnamese stock market, and the differences in liquidity among three market capitalization groups: small, medium, and large. It is evident that there are differences in the three sizes of companies, where larger companies are found to have better liquidity.
Author Khang Pham (WUEB)
Khang Pham,,
- Wroclaw University of Economics and Business
Other language title versionsWymiary płynności rynku papierów wartościowych: weryfikacja empiryczna na rynku granicznym
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol64
No2
Pages72-80
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrynek graniczny, wymiar głębokości, wymiar szczelności, wymiar elastyczności.
Keywords in Englishfrontier market, depth dimension, tightness dimension, resilience dimension
Abstract in PolishW artykule przenalizowano płynność rynku akcji na rynku wschodzącym po kryzysie finansowym. Określono wymiary płynności i wskazano możliwe miary płynności, które można zastosować do analizy płynności na giełdzie w Wietnamie. Badanie dotyczy zastosowania różnych miar w celu uchwycenia różnorodnych wymiarów płynności rynku akcji w trzech grupach kapitalizacji rynkowej: małej, średniej i dużej. W analizie wykorzystano osiem miar płynności na podstawie agregatów dziennych w latach 2011-2018. Wyniki empiryczne pokazują zagregowaną płynność w odniesieniu do dwóch metod: średniej arytmetycznej i średniej ważonej. Wykazano, że są różnice w płynności w zależności od wielkości spółki. Duże przedsiębiorstwa mają większą płynność.
DOIDOI:10.15611/pn.2020.2.06
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/144392
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Quoc_Dimensions_of_stock_market_liquidity_empirical_evidence.pdf 809,48 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back