Marketing wspólnej sprawy jako przykład współpracy organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw

Anita Marta Tkocz

Abstract

Cause related marketing is one of the forms of cooperation of non-governmental organizations and enterprises. It is also the instrument of corporate social responsibility. It is a hybrid of a traditional promotion with charity. Its essence is to promote the product from which part of the income will be a donation to solve a particular social problem. The aim of this study is to introduce the concept of cause marketing, showing the cooperation of NGOs and business in this type of marketing and present this form of cooperation.
Author Anita Marta Tkocz (ES / IM / DPM)
Anita Marta Tkocz,,
- Department of Principles of Marketing
Other language title versionsCause related marketing as an example of cooperation between non-governmental organizations and enterprises
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No530
Pages99-107
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwspółpraca, współdziałanie, marketing wspólnej sprawy
Keywords in Englishcollaboration, cooperation, cause related marketing
Abstract in PolishMarketing wspólnej sprawy jest jedną z form współpracy organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, jest także narzędziem społecznej odpowiedzialności biznesu. Stanowi on hybrydę tradycyjnej promocji z dobroczynnością. Jego istotą jest promowanie produktu, z którego część przychodu będzie stanowić darowiznę na rzecz rozwiązania określonego problemu społecznego. Celem tego opracowania było przybliżenie pojęcia marketingu wspólnej sprawy, ukazanie współpracy organizacji non-profit i przedsiębiorstw w ramach tego rodzaju marketingu.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.530.09
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Tkocz_Marketing_wspolnej_sprawy_jako_przyklad_wspolpracy.pdf 366,91 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back