Corporate rebranding – strategia rozwoju. Analiza przypadku firmy ZABERD S.A

Barbara Mróz-Gorgoń , Grzegorz Szymański

Abstract

A turbulent environment determines the increased search for new formulas of operation of business entities. Rebranding can be introduced both: in the form of small changes (cosmetic change in visual communication), up to a complete change of the name and brand philosophy. In recent years there has been a marked increase in the number of renowned brands that have introduced rebranding. The article was based on a systematic analysis of the literature and on the analysis of the conducted research, which concerned the perception of the ZABERD S.A. brand. The aim of the article is to present the determinants as well as the issues and the method of building a rebranding strategy on the example of the ZABERD S.A. brand,as well as to determine the application implications of management. The development strategy can only achieve long-term success if a rebranding process is introduced, which affects changes, including two key areas: organizational culture, including organizational routines and the management system in the company.
Author Barbara Mróz-Gorgoń (ES / IM / DPM)
Barbara Mróz-Gorgoń,,
- Department of Principles of Marketing
, Grzegorz Szymański
Grzegorz Szymański,,
-
Other language title versionsCorporate rebranding − strategy of development. The analysis of ZABERD S.A. case
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No526
Pages300-309
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbranding, kreowanie wizerunku marki, strategia, rebranding, zarządzanie
Keywords in Englishbranding, brand image creation, strategy, rebranding, management
Abstract in PolishTurbulentne otoczenie skłania do wzmożonych poszukiwań nowych formuł działania podmiotów gospodarczych. Rebranding może być wprowadzany zarówno w formie drobnych zmian (kosmetyczna zmiana komunikacji wizualnej), jak i całkowitej zmiany nazwy i całej filozofii marki. W ostatnim okresie nastąpił wyraźny wzrost liczby renomowanych marek, które wprowadziły rebranding. Artykuł został oparty na systematycznej analizie literatury i na analizie przeprowadzonych badań, które dotyczyły percepcji marki ZABERD S.A. Celem artykułu jest przybliżenie determinant oraz problematyki i sposobu budowania strategii rebrandingu na przykładzie marki ZABERD S.A., a także wyłonienie implikacji menadżerskich o charakterze aplikacyjnym. Strategia rozwoju może odnieść długofalowy sukces jedynie wtedy, gdy wprowadzony zostanie również proces rebrandingowy, który wpływa na zmiany m.in. dwóch kluczowych obszarów: kultury organizacyjnej, a w tym rutyn organizacyjnych, oraz sposobu zarządzania w firmie
DOIDOI:10.15611/pn.2018.526.27
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Mroz-Gorgon_B_Szymanski_G_Corporate_Rebranding_Strategia_Rozwoju_Analiza_2018.pdf 900,14 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back