Rozwój ekologistycznych łańcuchów dostaw jako skutek kryzysów: ekonomicznego i środowiskowego

Anna Baraniecka

Abstract

Economic and environmental crises influenced the popularization of ecological ideas at the level of both, individual enterprises and supply chains. The described phenomenon initiated the development of concepts, methods and tools supporting pro-environmental ideas. Apart from the concepts of sustainable development, corporate social responsibility or environmental development, the concept of eco-logistics and eco-logistic supply chains does deserve attention. Due to the fact that the problems of eco-logistics, at the level of enterprises or regions, have already been broadly discussed in the domestic subject literature for the recent several years, the author refers to her own research interests focusing on ecological ideas application in supply chains. The purpose of this article is to discuss the essence of ecological supply chains, to emphasize the specific nature of the occurring processes and to characterize entities constituting their links. The author hopes that the undertaken theoretical considerations, presented in the hereby article, will become an inspiration for the scientific discussion regarding the perspectives of eco-logistic supply chains development in Poland.
Author Anna Baraniecka (EMaT / DSMaL)
Anna Baraniecka,,
- Department of Strategic Management and Logistics
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No383
Pages235-248
Keywords in Polishekologistyczny łańcuch dostaw, zielony łańcuch dostaw, zarządzanie łańcuchem dostaw
Keywords in Englisheco-logistic supply chain, green supply chain, supply chain management
Abstract in PolishKryzys ekonomiczny oraz środowiskowy wpłynęły na popularyzację idei ekologicznych, zarówno na poziomie pojedynczych przedsiębiorstw, jak i łańcuchów dostaw. Opisywane zjawisko z kolei zainicjowało rozwój koncepcji, metod i narzędzi wspierających idee prośrodowiskowe. Obok koncepcji zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu czy zarządzania środowiskowego na uwagę zasługuje koncepcja ekologistyki oraz ekologistycznych łańcuchów dostaw. Ponieważ zagadnienia z zakresu ekologistyki na poziomie przedsiębiorstw czy też regionów są już od kilkunastu lat szeroko poruszane w krajowej literaturze przedmiotu, autorka, nawiązując do własnych zainteresowań, zajmuje się tematem wykorzystania idei ekologicznych w łańcuchu dostaw. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie istoty ekologistycznych łańcuchów dostaw, wskazanie na specyfikę procesów, które w nim zachodzą, oraz charakterystyka podmiotów będących jego ogniwami. Autorka żywi nadzieję, że teoretyczne rozważania podjęte w niniejszym artykule staną się inspiracją do szerszego dyskursu naukowego na temat perspektyw rozwoju ekologistycznych łańcuchów dostaw w Polsce.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.383.17
Languagepl polski
File
Baraniecka_Rozwoj_ekologistycznych_lancuchow_dostaw_jako.pdf 1,76 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrEkonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back