Rekin i przywódca stada. Strategie przedsiębiorstw dominujących w sieciach międzyorganizacyjnych

Janusz Marek Lichtarski , Katarzyna Piórkowska

Abstract

The aim of the paper is to highlight strategies pursued by companies having a dominant position in an inter-organizational network, i.e. that of a “pack leader” and that of a “shark”. The first section defines the nature of inter-organizational networks and outlines the key issues relating to these, with an emphasis on the participants’ mutual dependence and position in the network. The following section describes how a company’s position in the network bears on the strategy that it chooses to follow. The third section presents a typology of strategies based on an organization’s position and mode of engagement, with a more in-depth treatment of two types of strategy that are typical of companies holding a strong position in an inter-organizational network. Finally, conclusions are drawn, limitations of the discussion are indicated, and the future strands of research are delineated
Author Janusz Marek Lichtarski (MISaF / IOaM / DoSaMM)
Janusz Marek Lichtarski,,
- Department of Strategy and Management Methods
, Katarzyna Piórkowska (MISaF / IOaM / KSiMZ)
Katarzyna Piórkowska,,
- Katedra Strategii i Metod Zarządzania
Journal seriesZeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISSN 1642-9605, (B 6 pkt)
Issue year2017
No19
Pages15-27
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishstrategia organizacji, sieć międzyorganizacyjna, współpraca sieciowa, pozycja w sieci, tworzenie wartości, przechwytywanie wartości
Keywords in Englishstrategy, inter-organizational network, network cooperation, network position, value creation, value appropriation
Abstract in PolishCelem artykułu jest przybliżenie strategii przedsiębiorstw dominujących w sieciach międzyorganizacyjnych, tj. przywódcy stada i rekina. W pierwszej części ukazano istotę i najważniejsze zagadnienia związane z sieciami międzyorganizacyjnymi, z naciskiem na współzależność i pozycję w sieci. Następnie przedstawiono wpływ pozycji w sieci na strategie realizowane przez uczestników sieci międzyorganizacyjnej oraz zarys typologii strategii ze względu na pozycję w sieci i rodzaj zaangażowania, a także omówiono dwa typy strategii, charakterystyczne dla podmiotów o silnej pozycji w sieci międzyorganizacyjnej. W zakończeniu sformułowano wnioski, wskazano ograniczenia opracowania i nakreślono kierunki przyszłych badań
URL http://www.wydawnictwo.wsb.pl/czasopisma---naukowe?destination=czasopisma---naukowe
Languagepl polski
File
Lichtarski_Piorkowska_Rekin_ i_ przywódca_ stada2017.pdf 355,46 KB
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2020-07-02)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back