Platforma internetowa jako innowacyjne narzędzie aktywizacji seniorów na rynku pracy

Wiesława Gryncewicz , Robert Kutera , Maja Leszczyńska , Artur Rot

Abstract

The subject of the elderly people is currently being studied in many disciplines, including biology, medicine, psychology and sociology. The problems related to aging are addressed in a different way by representatives of different sciences. Social scientists are interested in the area of social activity of the elderly people. These issues are also in the interest of researchers involved in the development of information systems and technologies dedicated to seniors. To meet these interests and in connection with the dynamic demographic changes and growing aging of the populations an information and communication platform has been developed. Its vision is to create an ICT based marketplace supporting entrepreneurship, self-fulfillment and social participation for golden workers and active retirees. The aim of the paper is to present the idea of the platform and the architecture of IT system supporting its operation.
Author Wiesława Gryncewicz (MISaF / IBI / DISD)
Wiesława Gryncewicz,,
- Department of Information Systems Design
, Robert Kutera (MISaF / IBI / DISD)
Robert Kutera,,
- Department of Information Systems Design
, Maja Leszczyńska (MISaF / IBI / DISD)
Maja Leszczyńska,,
- Department of Information Systems Design
, Artur Rot (MISaF / IBI / DISD)
Artur Rot,,
- Department of Information Systems Design
Journal seriesZarządzanie i Finanse, [Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego], ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol15
No2/2
Pages237-248
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishaktywizacja seniorów, e-usługi, integracja, platforma informatyczna, ActGo-Gate
Keywords in Englishactivation of elderly people, e-services, integration, IT platform, ActGo-Gate
Abstract in PolishTematyka osób starszych jest aktualnie przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych, wśród których przede wszystkim można wymienić biologię, medycynę, psychologię oraz socjologię. Problemy związane ze starzeniem społeczeństw poruszane są w odmienny sposób przez różnych przedstawicieli nauk. Zainteresowania badaczy społecznych skupiają się m.in. na obszarze aktywności społecznej osób starszych. Zagadnienia te są również w kręgu zainteresowań osób zajmujących się tworzeniem systemów i technologii informacyjnych dedykowanych seniorom. Wychodząc naprzeciw tym zainteresowaniom oraz w związku z dynamicznym starzeniem się społeczeństw, opracowana została koncepcja platformy informatyczno-komunikacyjnej mającej na celu zwiększenie aktywności ludzi starszych. Jest ona dedykowana członkom lokalnych społeczności, może być wykorzystywana do wspierania przedsiębiorczości, samorealizacji i aktywizacji na polu życia społecznego. W artykule zaprezentowano zarówno cele i koncepcję takiej platformy, jak i jej strukturę informatyczną
URL http://www.wzr.ug.edu.pl/nauka/index.php?str=540
Languagepl polski
File
Gryncewicz_Kutera_Leszczynska_Rot_Platforma_internetowa_ jako2017.pdf 561,72 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back