Continental Frameworks for HRM Effectiveness and Efficiency in MNCs: European, American, Asian, and African Perspectives

Marzena Stor

Abstract

The main goal of the paper is to provide a general outline for the fundamental determinants that should be taken into account when measuring human resource management (HRM) effectiveness and efficiency in multinational companies (MNC). These determinants are discussed from an economic perspective and within the framework of four continental HRM models: European, American, Asian, and African. As to effectiveness and efficiency, differences relating to both their understanding and measures as applied are considered (disciplinarization and contextualization). The paper is divided into six sections. Firstly, after a short introduction, the author discusses theoretical concepts of efficiency, effectiveness, and efficacy of HRM within the scientific discipline of economics. Then, the author describes several selected characteristics of the continental models of HRM determining the measurement of efficiency and effectiveness. The next part of the article is devoted to some exemplary comparistic dilemmas that MNCs have to face in their business practice. Final conclusions make up the last part of the paper
Author Marzena Stor (MISaF / IOaM / KZK)
Marzena Stor,,
- Katedra Zarządzania Kadrami
Other language title versionsKontynentalne ramy odniesienia dotyczące efektywności i wydajności ZZL w przedsiębiorstwach wielonarodowych: europejski, amerykański, azjatycki i afrykański punkt widzenia
Journal seriesZarządzanie Zasobami Ludzkimi, ISSN 1641-0874, [1641-0882], (B 13 pkt)
Issue year2012
No6 (89)
Pages9-35
Publication size in sheets1.3
Keywords in Polishzarządzanie zasobami ludzkimi, efektywność, pomiar efektywności, przedsiębiorstwo międzynarodowe
Keywords in EnglishHuman Resources Management (HRM), effectiveness, efficiency measurement, international enterprise
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest przedstawienie ogólnego zarysu podstawowych uwarunkowań, jakie należy brać pod uwagę w pomiarze skuteczności i efektywności zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w przedsiębiorstwach międzynarodowych (KMN). Uwarunkowania te omówione są z ekonomicznego punktu widzenia i w ramach czterech kontynentalnych modeli ZZL: europejskiego, amerykańskiego, azjatyckiego i afrykańskiego. W artykule zwraca się uwagę na różnice, jakie pojawiają się w zakresie zarówno definiowania skuteczności i efektywności, jak też wykorzystywanych mierników (dyscyplinaryzacja i kontekstualizacja). Artykuł podzielony jest na sześć części. Po krótkim wprowadzeniu, autorka omawia teoretyczne koncepcje skuteczności, efektywności i skuteczności ZZL w ramach ekonomii jako dyscypliny naukowej. Następnie opisuje wybrane cechy kontynentalnych modeli ZZL determinujących pomiar skuteczności i efektywności. Kolejna część artykułu poświęcona jest przykładowym dylematom komparystycznym, jakim przedsiębiorstwa międzynarodowe muszą stawiać czoło w swojej działalności. Ostatnia część artykułu to podsumowanie i wnioski
Languageen angielski
Score (nominal)8
Citation count*4 (2020-09-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back