Zastosowanie samochodów z alternatywnymi systemami napędowymi lub zasilanych alternatywnymi paliwami w zabezpieczeniu potrzeb transportowych szpitala

Bartosz Wojtowski

Abstract

Currently in highly developed countries very much attention is paid to the greening – ecologization of transport. The above first of all applies to transport carried out in an urban environment. The main purpose of the article is to indicate whether the implementation of transport systems based on cars with alternative drives or using alternative fuels makes sense in securing the hospital’s transport needs. The analysis took into account the latest materials available in this subject, as well as internal materials related to transport at the University Clinical Hospital in Wroclaw. The analysis of transport systems, carried out by the author of this text, is extremely application-oriented, because it contains thoughts, reflections and conclusions resulting from the possible use of cars with alternative propulsion systems or fueled with alternative fuel in the transport service of the University Clinical Hospital in Wroclaw.
Author Bartosz Wojtowski (WUE)
Bartosz Wojtowski,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsThe use of cars with alternatives drives or using alternative fuels in the satisfaction of transportation needs of hospital
Pages77-88
Publication size in sheets0.55
Book Szozda Natalia, Pawłowska Marta (eds.): Logistyka i transport, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376958019, 88 p.
Szozda_Pawlowska_Logistyka_i_transport.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishtransport, transport szpitalny, transport sanitarny
Keywords in Englishtransport, sanitary transport, hospital transport
Abstract in PolishAktualnie w krajach wysoko rozwiniętych bardzo duże znaczenie nadaje się ekologizacji transportu. Odnosi się to do przewozów wykonywanych w środowisku miejskim. Celem rozważań jest wskazanie, czy wdrożenie systemów transportowych opierających się na samochodach z napędami alternatywnymi lub wykorzystujących paliwa alternatywne ma sens w zabezpieczeniu potrzeb transportowych szpitala. W analizie uwzględniono najnowsze dostępne materiały i dokumenty wewnętrzne dotyczące transportu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Przeprowadzona przez autora analiza systemów transportowych ma charakter wybitnie antycypacyjny, ponieważ zawiera refleksje i wnioski wynikające z ewentualnego zastosowania samochodów z alternatywnymi systemami napędowymi lub zasilanych alternatywnym paliwem w obsłudze transportu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK) we Wrocławiu.
Languagepl polski
File
Wojtowski_Zastosowanie_samochodow_z_alternatywnymi_systemami_napedowymi.pdf 277,95 KB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back