Ekspatriacja tradycyjna i samoinicjowana jako formy migracji transnarodowej

Sylwia Przytuła

Abstract

The article deals with an interdisciplinary approach to the analysis of migration, placing the issue of assigned and self-initiated expatriation, which is the subject of research in management sciences, against various concepts and models considered in migration studies. The variety of research perspectives on international movement undertaken in the field of social sciences (eg. in demography, political science, sociology) and in the field of economic sciences (eg. in management sciences and relevant sub-disciplines: international human resource management or intercultural management) tends to undertake joint research of scientists from both fields of the social sciences arena. The purpose of this article is to present the different approaches to defining migrants, traditional and self-initiated expatriates, in the social sciences and economics, and to initiate interdisciplinary cooperation in the terms of the terminology, theories, and concepts related to the international movement of workers
Author Sylwia Przytuła (MISaF / IOaM / KZK)
Sylwia Przytuła,,
- Katedra Zarządzania Kadrami
Journal seriesStudia Migracyjne. Przegląd Polonijny, ISSN 2081-4488, (B 13 pkt)
Issue year2017
No1 (163)
Pages285-306
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishekspatriant tradycyjny, samoinicjowany ekspatriant, migrant, migracja transnarodowa
Keywords in Englishassigned expatriate (AE), self-initiated expatriate (SIE), migrant, transnational migration
Abstract in PolishArtykuł traktuje o interdyscyplinarnym podejściu do analizy migracji, by na tle różnych koncepcji i modeli podejmowanych w studiach migracyjnych umiejscowić problematykę ekspatriacji tradycyjnej i samoinicjowanej, która jest przedmiotem badań nauk o zarządzaniu. Różnorodność perspektyw badawczych, dotyczących przemieszczeń międzynarodowych podejmowanych w dziedzinie nauk społecznych (np. demografia, nauki polityczne, socjologia) oraz w dziedzinie nauk ekonomicznych (np. nauki o zarządzaniu, subdyscyplina: międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie międzykulturowe) skłania do podejmowania wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych przez naukowców reprezentujących obie dziedziny obszaru nauk społecznych. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie rożnych podejść do definiowania migranta, ekspatrianta tradycyjnego i samoinicjowanego w naukach społecznych i ekonomicznych, by na tym tle zainicjować interdyscyplinarną współpracę w zakresie terminologii, teorii i koncepcji międzynarodowych przemieszczeń pracowników
URL http://www.kbnm.pan.pl/images/pdf/SM_PP_1_2017/Studia-Migracyjne-1-17-13Przytua.pdf
Languagepl polski
File
Przytula_Ekspatriacja_tradycyjna_ i_samoinicjowana2017.pdf 307,15 KB
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 13.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-03-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back