Polskie porozumienia w zakresie cen transakcyjnych w kontekście dyrektywy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania

Alicja Brodzka

Abstract

Directive 2015/2376 introduced the duty to automatically exchange the information on all on advance cross-border rulings and advance pricing arrangements that can have a potential impact on the tax base of other EU counties. The changes implemented by the Directive are of considerable importance: an automatic, systematic and effective exchange of data on cross-border tax rulings should enable tax authorities to take more effective actions towards detecting tax avoidance and evasion. The perspective of enhancing the international cooperation between tax administrations of EU Member States is also an important factor. The aim of the article is analysing Polish solutions that fall under the scope of the Directive, with a special emphasis laid on advance pricing arrangements (APAs). The paper presents the current legal status for Polish advance pricing arrangements and examines the dynamics of their use by Polish taxpayers in years 2007–2017. Next, it looks at the use of Polish APAs, in comparison to the similar measures taken in other EU Member States. The article also analyses whether future changes in Polish tax law may stimulate increased interests in instruments that limit the tax risk of taxpayers. In order to reach the research objective, the analytical and comparative method was used, with particular reference to the source materials and legal acts, as well as reports from the Ministry of Finance, the European Commission and the European Parliament.
Author Alicja Brodzka (ES / DF)
Alicja Brodzka,,
- Department of Finance
Journal seriesStudia Prawno-Ekonomiczne, ISSN 0081-6841, e-ISSN 2450-8179, (B 12 pkt)
Issue year2018
Vol109
Pages175-188
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishautomatyczna wymiana informacji podatkowych; uprzednie porozumienia cenowe; międzynarodowe porozumienia podatkowe
Keywords in Englishautomatic exchange of tax information; advance pricing arrangements (APAs); crossborder tax rulings
Abstract in PolishDyrektywa 2015/2376 zobowiązała państwa członkowskie do automatycznego przekazywania informacji o wszystkich transgranicznych porozumieniach podatkowych, których postanowienia mogą oddziaływać na wysokość bazy podatkowej innych krajów. Wprowadzone zmiany mają niebagatelne znaczenie: automatyczna, systematyczna i efektywna wymiana danych na temat transgranicznych porozumień podatkowych powinna docelowo pozwolić krajowym urzędom podatkowym na bardziej skuteczne wykrywanie nadużyć podatkowych. Istotnym aspektem jest również perspektywa zacieśnienia współpracy pomiędzy administracjami podatkowymi krajów członkowskich. Celem artykułu jest analiza polskich rozwiązań podlegających postanowieniom Dyrektywy, ze szczególnym uwzględnieniem porozumień w zakresie cen transakcyjnych. W pracy zaprezentowano aktualny stan prawny dla polskich uprzednich porozumień cenowych (APAs) oraz zbadano dynamikę ich wykorzystania przez podatników w latach 2006–2017. Następnie dokonano analizy porównawczej zastosowania opisywanych instrumentów na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, a także zbadano, czy przyszłe zmiany w polskim prawie podatkowym mogą wpłynąć pozytywnie na wzrost zainteresowania instrumentami ograniczającymi ryzyko podatkowe przedsiębiorcy. Do realizacji celu badawczego posłużono się metodą analityczno-porównawczą, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów źródłowych i aktów prawnych, a także raportów Ministerstwa Finansów, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.
DOIDOI:10.26485/SPE/2018/109/11
Languagepl polski
File
Brodzka_Polskie_porozumienie_w_zakresie_cen_transakcyjnych.pdf 385,43 KB
Score (nominal)12
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back