Źródła pozyskiwania informacji o przedsiębiorstwach na potrzeby sprawozdawczości finansowej

Anna Baluj

Abstract

The purpose of this publication is a presentation of sources of information about enterprises for financial reporting purposes. Nowadays, companies compete to achieve a primary goal of business activity – the maximization of economic surplus. Profit can be generated not only on the basis of price and quality advantages, but also thanks to information advantage. This is especially important in the case of verifying the reliability of business partners. Every company should be aware of the ways of getting information, especially through the use of public sources of information, which are web pages. Crucial is an appropriate selection of sources, including feautures of information quality.
Author Anna Baluj (WUE)
Anna Baluj,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsThe sources of information about enterprises for financial reporting purposes
Pages9-15
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-663-3, 134 p.
Biernacki_Kowalak_Rachunkowosc.pdf / 1,61 MB / No licence information
Keywords in Polishwewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji, dane, informacje, wiedza, mądrość, jakość informacji
Keywords in Englishinternal and external sources of information, data, information, knowledge, wisdom, information quality
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie źródeł pozyskiwania informacji o przedsiębiorstwach na potrzeby sprawozdawczości finansowej. We współczesnym świecie podmioty racjonalnie gospodarujące rywalizują ze sobą, aby osiągnąć podstawowy cel prowadzenia działalności gospodarczej, czyli maksymalizację nadwyżki ekonomicznej. Zysk może być osiągany nie tylko na podstawie przewag cenowych oraz jakościowych, ale także dzięki przewagom informacyjnym. Szczególnie istotne jest to w przypadku weryfikacji wiarygodności kontrahentów biznesowych. Każde przedsiębiorstwo powinno orientować się w sposobach zdobywania informacji, szczególnie przez korzystanie z ogólnodostępnych źródeł informacji, jakimi są strony internetowe. Kluczowa w tym przypadku okazuje się odpowiednia selekcja dostępnych źródeł na podstawie cech jakości informacji.
Languagepl polski
File
Baluj_Zrodla_pozyskiwania_informacji_o_przedsiebiorstwach.pdf 351,43 KB
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back