Innowacyjność przedsiębiorstwa a jego uczestnictwo w klastrze technologicznym

Robert Golej

Abstract

In the article it was made an attempt to show, how the participation of subject in the cluster makes an impact on its innovativity. The considerations are based on the example of air cluster, which is acting on the area of Silesian voivodeship. In the special way were treated the problem of circumstances of knowledge diffusion in the cluster and the problem of difficulties, which are connected with organization and current functioning of the cluster.
Author Robert Golej (EaE / IES / KZFP)
Robert Golej,,
- Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa
Pages89-103
Book Duraj Jan (eds.): Prywatyzacja, efektywność i finansowanie przedsiębiorstw, 2010, WYdawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 9788375254020, 252 p.
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę wskazania jak uczestnictwo podmiotu w klastrze wpływa na jego innowacyjność. Rozważania oparto na analizie przykładu klastra lotniczego działającego na terenie województwa śląskiego. W sposób szczególny podjęto problem uwarunkowań dyfuzji wiedzy w klastrze oraz problem utrudnień jakie są związane z organizacją oraz bieżącym funkcjonowaniem klastra.
Languagepl polski
File
Golej_Innowacyjnosc_przedsieebiorstwa_a_jego_uczestnictwo_w_klastrze_2010.pdf 275,96 KB
Score (nominal)3
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back