Kultura kopiowania a pozarynkowy obrót dobrami informacyjnymi w erze ineternetu

Sławomir Czetwertyński

Abstract

This article is an attempt to show an impact of copy culture on the economic dimension of the market exchange of information goods. Copy culture is an important social aspect, which is reflected in the activities of Internet users. The scale of this phenomenon does not allow to ignore it, especially in the context of economic profitability of the copyright holders.The article espouses the hypothesis that unauthorized copying over the Internet is characterized by a high degree of social acceptance. The purpose of this article is to show the legitimacy of such a hypothesis by the retrospective analysis of copying practices and considerations of contemporary examples
Author Sławomir Czetwertyński (EMaT / DM)
Sławomir Czetwertyński,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsCopy culture and non-market exchange of information goods in the age of the internet
Journal seriesSpołeczeństwo i Ekonomia, ISSN 2353-8937, e-ISSN 2449-979X, ( B 9 pkt)
Issue year2015
No1 (3)
Pages152-166
Keywords in Polishkultura kopiowania, prawa autorskie, dobra informacyjne
Keywords in Englishcopy culture, copyright, information goods
Abstract in PolishNiniejszy artykuł stanowi próbę wykazania wpływu kultury kopiowania na ekonomiczny wymiar obrotu dobrami informacyjnymi. Kultura kopiowania stanowi istotny aspekt społeczny, który znajduje swoje odzwierciedlenie w aktywności internautów. Skala tego zjawiska nie pozwala na jego zignorowanie, szczególnie w kontekście opłacalności ekonomicznej posiadaczy praw autorskich. W artykule postawiono hipotezę głoszącą, że nieautoryzowane kopiowanie poprzez Internet cechuje wysoki stopień przyzwolenia społecznego. Celem artykułu jest wykazanie słuszności tej hipotezy na drodze analizy retrospektywnej praktyk kopiowania oraz rozważań współczesnych przykładów
DOIDOI:10.15611/sie.2015.1.10
Languagepl polski
File
Czetwertynski_Kultura_kopiowania_a_pozarynkowy_obrot.pdf 321,99 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back