Identyfikacja obserwacji odstających w szeregach czasowych na przykładzie branży FMCG

Paweł Hanczar , Jacek Zasada , Paweł Sobolik

Abstract

The aim of the article is to verify and analyse selected methods for the identification of outliers in the FMCG industry (fast-moving consumer goods). Real tests were used to carry out the sales data of the American chain of Walmart stores, made available by the company on the Internet1. The analysis has been made using classic methods for identifying outliers: three sigma method and quartile method, as well as an advanced method based on the auto regression model proposed in the 1993 work of Chen and Liu. Article begins with a short introduction and characteristics of the FMCG industry. Next, the definitions, types of outliers and methods for identification are presented. The paper ends with the presentation of research results for two units using all three methods
Author Paweł Hanczar (MISaF / IZM / DoL)
Paweł Hanczar,,
- Department of Logistics
, Jacek Zasada (WUE)
Jacek Zasada,,
- Wrocław University of Economics
, Paweł Sobolik (WUE)
Paweł Sobolik,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsIdentification of outliers in the time series on an example of the FMCG industry
Journal seriesZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki, ISSN 2450-8055, e-ISSN 2543-8867, (0 pkt)
Issue year2018
Vol3
No1
Pages25-37
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishobserwacja odstająca, FMCG, autoregresja, identyfikacja
Keywords in Englishoutliers, FMCG, auto regression, identification
Abstract in PolishNiniejsza praca ma na celu przeprowadzenie weryfikacji i analizy wybranych metod identyfikacji obserwacji odstających w branży FMCG (ang. fast – moving consumer goods). Do przeprowadzenia badań użyto rzeczywistych danych sprzedaży amerykańskiej sieci sklepów Walmart, udostępnionych przez firmę w Internecie. Analiza została wykonana za pomocą klasycznych metod identyfikacji obserwacji odstających: metody trzech sigm oraz metody kwartylowej, a także zaawansowanej metody opartej na modelu autoregresji zaproponowanej przez Chena i Liu w 1993 roku. Pracę rozpoczyna krótkie wprowadzenie i charakterystyka branży FMCG. Następnie przedstawiono definicje i rodzaje obserwacji odstających oraz używanych przy ich badaniu metod. Pracę kończy prezentacja wyników badań identyfikacji obserwacji odstających dla dwóch jednostek z użyciem wszystkich trzech metod oraz porównanie wyników badań
DOIDOI:10.22630/EIOL.2018.3.1.3
URL http://eiol.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/EiOL_3-1-2018_srodki_DRUK.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back