Źródła i sposoby budowania przewagi konkurencyjnej w branży TSL w Polsce

Monika Bąk-Sokołowska

Abstract

The main purpose of the article is to identify the leading sources of competitive advantage of enterprises from the TSL industry in Poland. The subject matter of the paper requires explanation of the concept of competitive advantage and the characterization of sources of competitive advantage along with their short classification. In the further part of the study, the author will present the specifics and trends of the TSL industry in Poland. Afterwards, the main competitive advantages in the discussed industry will be presented.According to the author, the success of companies from the TSL industry depends mainly on the immaterial resources, ie human capital, relational capital, IT systems and the ability to use them to improve the quality and comprehensiveness of the services provided. To examination the problem, the author will apply a method of critical analysis of the literature of the subject combined with inductive reasoning. The summary of the article will be conclusions referring to the main objectiveof the study. In this article, due to volume restrictions, only selected aspects of building a competitive advantage by companies from the TSL industry in Poland are presented
Author Monika Bąk-Sokołowska (EMaT)
Monika Bąk-Sokołowska,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Pages38-48
Publication size in sheets0.5
Book Wysoczański Tobiasz (eds.): Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2018. Nauki humanistyczne i społeczne. Część I, 2018, Idea Knowledge Future, ISBN 9788394531157, 328 p.
Nauka_badania_i_doniesienia_naukowe2018.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishbranża TSL, źródła przewagi konkurencyjnej, usługi logistyczne
Keywords in EnglishTSL industry, sources of competitive advantage, logistics services
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest identyfikacja wiodących źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw z branży TSL (transport-spedycja-logistyka) w Polsce. Tematyka referatu wymagawyjaśnieniapojęcia przewagi konkurencyjnej oraz dokonania charakterystyki źródeł przewagi konkurencyjnej wraz z ich krótką klasyfikacją. W dalszej części opracowania, autorka ukaże specyfikę i trendy branży TSL w Polsce. Następnie zaprezentowane zostaną główne przewagi konkurencyjne w omawianej branży. Zdaniem autorki, sukces firm z branży TSL zależy w głównej mierze od posiadanych zasobów niematerialnych, tj. kapitału ludzkiego, relacyjnego, systemów IT i umiejętności ich wykorzystania dla podnoszenia, jakości, kompleksowości świadczonych usług. Do badań nad problemem, autorka zastosuje metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu połączonej z rozumowaniem indukcyjnym. Podsumowaniem artykułu będą konkluzje odnoszące się do zasadniczego celu opracowania. W niniejszym artykule ze względu na ograniczenia objętościowe, przedstawiono jedynie wybrane aspekty budowania przewagi konkurencyjnej przez firmy z branży TSL w Polsce
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back