Special VAT settlement procedures

Michał Poszwa

Abstract

The tax on values added to products and services (Value-Added Tax – VAT) is construed in accordance with the general taxation principles, to conform with such taxation postulates as universality, neutrality, multi-stage application, and the prevention of the restrictions and disturbances to competition. To ensure the proper application of those principles, the taxation authorities require the payers to settle their dues based on standard settlement procedures. The standard settlement mechanism involves the deduction of output tax collected at sale from the sum of the input tax on sales, and is used by all VAT payers. However, the tax obligations and other considerations resulting from VAT registration may generate an additional cost and a greater taxation risk for the taxpayer. The cost overhead and the extra risk may prove excessive for some entities, particularly SMEs. For this reason, general VAT rulings allow for the use of special procedures to limit the fiscal load (compliance cost) imposed on the entity. Taxpayers should consider using these procedures only after a careful examination of the potential benefits and costs involved. Those factors can only be analysed in the context of the entity’s present economic condition and business model.
Author Michał Poszwa (MISaF / IR / KRC)
Michał Poszwa,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No375
Pages135-142
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpodatek od towarów i usług, ryzyko podatkowe, procedury szczególne
Keywords in Englishvalue added tax, taxation risk, special procedures
Abstract in PolishPodatek od towarów i usług funkcjonuje zgodnie z ogólnymi zasadami, do których zalicza się m.in. powszechność, neutralność, wielofazowość i unikanie zakłócenia warunków konkurencji. Realizacja tych zasad odbywa się poprzez stosowanie jednolitych procedur rozliczeniowych. Ogólny mechanizm rozliczenia polega na odliczaniu podatku naliczonego od należnego i jest stosowany przez wszystkich podatników. Podleganie obowiązkowi podatkowemu oraz obowiązek rozliczania VAT oznaczają konieczność ponoszenia kosztów i ryzyka podatkowego. Koszty te oraz ryzyko mogą być stosunkowo wysokie i trudne do poniesienia w przypadku prowadzenia działalności na relatywnie niewielką skalę. Dlatego w przepisach VAT przewidziano możliwość zastosowania procedur szczególnych, które pozwalają na ograniczenie ciężaru wynikającego z rozliczeń. Podatnicy powinni wybierać stosowanie tych procedur, uwzględniając własne korzyści. Ich wystąpienie zależy jednak od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.375.15
Languageen angielski
File
Poszwa_Special_tax_settlement_procedures.pdf 274,22 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrQuantitative methods in accounting and finance
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back