Rekrutacja kadry kierowniczej w branży call i contact center – studium przypadku

Ewa Olszak-Dyk

Abstract

The following article presents issues related to the recruitment process for managerial positions in the call and contact centre industry. Personnel strategy is now becoming a key element of the company’s strategy, hence, selecting the right employees for the organization is one of its most important goals. Taking into consideration the requirements of the employee market, the issues discussed here have a significant value for both, business owners and employees of HR departments as they deal with recruitment and verification of candidates for managerial positions. Human resources management of an organization, which for several years has been at the forefront of the largest and fastest growing contact centres in Poland, has been analyzed in order to present the discussed phenomena. The case study is based on data collected in 2012 and 2015 together with the verification of documentation created and collected by the HR Department.
Author Ewa Olszak-Dyk (MISaF / IOaM / KZK)
Ewa Olszak-Dyk,,
- Katedra Zarządzania Kadrami
Other language title versionsThe recruitment process for managerial positions in the call and contact centre industry – case study
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No511
Pages168-177
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrekrutacja, dobór personelu, kadra kierownicza, zarządzanie zasobami ludzkimi, call center
Keywords in Englishrecruitment processes, selection of personnel, managers, human resources management, call center
Abstract in PolishW artykule poruszone zostały kwestie dotyczące procesu rekrutacji na stanowiska kierownicze w branży call i contact center. Strategia personalna obecnie staje się kluczowym elementem strategii przedsiębiorstwa, przez co dobór odpowiednich pracowników do organizacji jest jednym z najważniejszych jej elementów. W świetle wymagań, jakie stawia przed pracodawcami rynek pracownika, poruszane zagadnienia mają istotną wartość, zarówno dla właścicieli firm, jak i pracowników działów HR, zajmujących się pozyskiwaniem i weryfikacją kandydatów na stanowiska kierownicze. Celem artykułu jest ocena procesu rekrutacji i selekcji na niższe stanowiska menedżerskie w wybranym przedsiębiorstwie. Aby zwizualizować badane zjawiska, analizie poddano procesy funkcji personalnej w organizacji, która od kilku lat znajduje się w czołówce największych i najprężniej rozwijających się contact center w Polsce. Studium przypadku opiera się na danych zebranych w latach 2012 oraz 2015 wraz z weryfikacją dokumentacji tworzonej i gromadzonej przez dział HR.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.511.15
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Olszak-Dyk_E_Rekrutacja_Kadry_Kierowniczej_w_Branzy_Call_2018.pdf 1,35 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back