Regionalna charakterystyka wybranych aspektów ekoaktywności przedsiębiorstw przemysłowych

Beata Bal-Domańska , Elżbieta Stańczyk

Abstract

The activity of industrial enterprises represents one of the important elements of regional development. The presented study discusses the results of regional diversification analysis in terms of innovation oriented expenditure and activities related to environment protection. This area of enterprise activity remains particularly interesting from the perspective of sustainable development (SD) concept as a long-term process focused on life quality improvement by means of synchronizing and harmonizing activities in virtually all areas of human activity. The analysis was presented as a part of PSR model pressure – state – response in the field economic – environment – economic instruments, case of industry sector activity.The study covered 16 Polish regions in 2014. The results of selected problems were discussed in the dynamic perspective, where 2012 was the reference point for the data from 2014
Author Beata Bal-Domańska (EMaT / DRE / ZEAR)
Beata Bal-Domańska,,
- Zakład Ekonometrycznych Analiz Regionalnych
, Elżbieta Stańczyk - Statistical Office in Wrocław
Elżbieta Stańczyk,,
-
Other language title versionsRegional characteristics of the selected eco-activity aspects of industrial enterprises
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No477
Pages24-39
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishprzedsiębiorstwa przemysłowe, ekoinnowacje, nakłady
Keywords in Englishindustrial enterprises, eco-innovations, exenditure
Abstract in PolishAktywność przedsiębiorstw przemysłowych jest jednym z ważnych elementów rozwoju regionów. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki analizy wojewódzkiego zróżnicowania aktywności przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie nakładów i działalności innowacyjnej związanych z ochroną środowiska. Ten obszar aktywności przedsiębiorstw jest szczególnie interesujący z punktu widzenia koncepcji zrównoważonego rozwoju (ZR) jako długookresowego procesu skierowanego na poprawę jakości życia poprzez synchronizację i harmonizację działań właściwie we wszystkich obszarach aktywności człowieka. Analiza została przeprowadzona jako element modelu PSR (przyczyna – stan – reakcja) w układzie gospodarka – środowisko – instrumenty ekonomiczne w części prezentującej instrumenty ekonomiczne dotyczące aktywności przedsiębiorstw przemysłowych. Badaniem objęto 16 województw Polski w 2014 r. Dla wybranych zagadnień wyniki zaprezentowano w ujęciu dynamicznym (w odniesieniu do danych z 2012 r.)
DOIDOI:10.15611/pn.2017.477.02
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41485
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bal-Domanska_Regionalna_charakterystyka_wybranych_aspektow_ekoaktywnosci.pdf 677,47 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back