Splot ekonomii, prawa i polityki w rozwoju polskich insytytucji ochrony konkurencji

Mikołaj Klimczak

Abstract

The year 1989 has been symbolically assumed as the beginning of the transition in Poland. The transformation of Polish economy from centrally planned to market one is generally a process which neither started in 1989, nor has finished. It can be applied specifically to competition regulation in two major areas, i.e. competition protection and unfair business practices. The process of creation of competition regulation institutions in Poland is rooted in times before the Second World War, in, among other, Polish cartel regulations, which were significantly different from modern solutions. It has to be noted that during the 25 years since 1989, Polish institutions of competition regulation have been significantly transformed. The aim of this paper will be an attempt to present the forces which might have been shaping Polish competition regulation which led to its current form. The search for such forces will not be limited to law-making processes, but will also include political changes and the development of certain theoretical economic concepts
Author Mikołaj Klimczak (ES / DMaIE)
Mikołaj Klimczak,,
- Department of Microeconomics and Institutional Economics
Other language title versionsNexus of economics, law and politics in the development of Polish institutions of competition protection
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No405
Pages96-107
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishinstytucje, ochrona konkurencji, regulacje, UOKiK, konkurencja
Keywords in Englishinstitutions, competition protection, regulations, Office of Competition and Consumer Protection, competition
Abstract in PolishRok 1989 przyjmuje się symbolicznie za początek transformacji w Polsce. Transformacja Polski z gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej jest jednak generalnie procesem, który ani nie zaczął się w 1989 roku, ani się jeszcze nie zakończył. Dotyczy to także regulacji konkurencji w dwóch podstawowych obszarach, tj. ochrony konkurencji oraz nieuczciwej konkurencji. Proces tworzenia instytucji regulacji konkurencji w Polsce ma swoje korzenie przed wojną m.in. w ustawodawstwie kartelowym, które zdecydowanie różniło się od współcześnie przyjmowanych rozwiązań. Należy również stwierdzić, że w ciągu 25 lat od 1989 roku polskie instytucje regulacji konkurencji ulegały znacznym przeobrażeniom. Celem artykułu będzie próba pokazania, jakie siły mogły mieć znaczenie w kształtowaniu polskiej regulacji konkurencji i mogły się przyczynić się do jej ewolucji do formy, która jest obecnie obowiązująca. Poszukiwania tych sił nie będą ograniczone tylko do procesów prawotwórczych, ale obejmować będą też przemiany polityczne oraz rozwój pewnych teoretycznych koncepcji ekonomicznych
DOIDOI:10.15611/pn.2015.405.07
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/34183
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Klimczak_Splot_ekonomii_prawa_i_polityki.pdf 1,09 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrInstytucje w teorii i praktyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back