Quality of financial information on solvency – the evidence from financial reporting practices of companies quoted on the Warsaw Stock Exchange

Wojciech Hasik

Abstract

The purpose of the paper is to assess the quality of financial information on solvency provided in annual reports by Polish companies quoted on Warsaw Stock Exchange (WSE). The paper comprises a report from qualitative empirical study of fi nancial reports issued by top companies listed in the most important index of WSE, i.e. WIG30. Solvency is one of dimensions of entity’s financial position that is most challenging for stakeholders from analytical point of view and is as important as liquidity. Author’s almost 10 years of professional background in corporate banking in Poland lead to a conclusion that the quality of fi nancial disclosure provided by companies in Poland, regardless of the size, industry or applied reporting standards is not suffi cient and consequently the fi nancial information provided cannot be regarded as relevant and that in turn puts a question mark over its usefulness for the stakeholders. That inspired empirical studies of financial reporting practice in Poland aiming at objective verifi cation of thesis that the quality of fi nancial information on solvency is not appropriate. Research results confi rmed that financial reporting practice in Poland failed to provide relevant information on reporting entity’s solvency, thus stakeholders must act and make decisions under uncertainty
Author Wojciech Hasik (MISaF / IR / KTRiAF)
Wojciech Hasik,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Pages171-184
Publication size in sheets0.65
Book Krasodomska Joanna, Świetla Katarzyna (eds.): Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, 2015, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN 978-83-65173-25-6, [978-83-65173-24-9 ], 491 p.
Keywords in Polishjakość informacji sprawozdawczej, wypłacalność, praktyka sprawozdawczości, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Keywords in Englishquality of fi nancial information, solvency, fi nancial reporting practice, Warsaw Stock Exchange
Abstract in PolishCelem artykułu jest przeprowadzenie oceny jakości informacji finansowych w zakresie wypłacalności, które są prezentowane i ujawniane w rocznych sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Artykuł przedstawia raport z przeprowadzonych jakościowych badań empirycznych raportów spółek zaliczanych do indeksu WIG30. Wypłacalność jest jednym z wymiarów sytuacji finansowej, który stanowi dla interesariuszy szczególne wyzwanie analityczne,a jest tak samo ważny jak płynność finansowa. Ponad 10-letnie zawodowe doświadczenie autora w obszarze bankowości korporacyjnej zrodziło konkluzję, że spółki w Polsce nie dostarczają swoim interesariuszom wystarczającej jakości informacji nt. wypłacalności niezależnie od rozmiaru, branży, w której działają oraz przyjętych standardów sprawozdawczości. To z kolei każe kwestionować użyteczność dostarczanych w sprawozdaniach informacji finansowych. Taka diagnoza spowodowała przeprowadzenie badań empirycznych mających na celu obiektywną weryfikację wcześniejszych doświadczeń. Rezultaty przeprowadzonych badań potwierdzają, że sprawozdania finansowe w Polsce nie dostarczają wystarczających informacji nt. wypłacalności, co powoduje, że interesariusze muszą podejmować decyzje ekonomiczne w warunkach niepewności
URL http://rachfin.uek.krakow.pl/publikacja/pdf/13.pdf
Languageen angielski
File
Hasik_Quality_ of_ financial.pdf 238,93 KB
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 02-07-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back