Rola bibliotekarzy akademickich w podnoszeniu kompetencji informacyjnych pracowników naukowych uczelni wyższej w kontekście zmian legislacyjnych w polskim szkolnictwie wyższym

Dawid Kościewicz

Abstract

Celem artykułu jest omówienie roli pracownika informacji naukowej biblioteki specjalistycznej, jako osoby odpowiedzialnej za podnoszenie kompetencji informacyjnych pracowników naukowych macierzystej uczelni. Współczesne zmiany w polskim szkolnictwie wyższym wymuszają na pracownikach uczelni większą znajomość elektronicznych baz danych, narzędzi bibliometrycznych oraz programów do zarządzania bibliogra- fią. Biblioteka akademicka staje przed wielkim wyzwaniem podtrzymania swojej roli w strukturze uczelni, jako ważny element systemu podnoszenia kompetencji informacyjnych i dydaktycznych pracowników naukowych. Artykuł oparto na literaturze poświęconej zmianom w bibliotekach, kompetencjom informacyjnym oraz edukacji informacyjnej, jak również na doświadczeniach i obserwacjach autora
Autor Dawid Kościewicz (BG)
Dawid Kościewicz
- Biblioteka Główna
Paginacja19-30
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Książka Czyrek Joanna, Wojtczak Jadwiga (red.): Nowe zmiany a kondycja bibliotek, 2018, Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, ISBN 9788361970446, 93 s.
Językpl polski
Plik
Kosciewicz_Rola_bibliotekarzy_akademickich_w_podnoszeniu_2018.pdf 447,18 KB
Punktacja (całkowita)5
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót