Rola bibliotekarzy akademickich w podnoszeniu kompetencji informacyjnych pracowników naukowych uczelni wyższej w kontekście zmian legislacyjnych w polskim szkolnictwie wyższym

Dawid Kościewicz

Abstract

Celem artykułu jest omówienie roli pracownika informacji naukowej biblioteki specjalistycznej, jako osoby odpowiedzialnej za podnoszenie kompetencji informacyjnych pracowników naukowych macierzystej uczelni. Współczesne zmiany w polskim szkolnictwie wyższym wymuszają na pracownikach uczelni większą znajomość elektronicznych baz danych, narzędzi bibliometrycznych oraz programów do zarządzania bibliogra- fią. Biblioteka akademicka staje przed wielkim wyzwaniem podtrzymania swojej roli w strukturze uczelni, jako ważny element systemu podnoszenia kompetencji informacyjnych i dydaktycznych pracowników naukowych. Artykuł oparto na literaturze poświęconej zmianom w bibliotekach, kompetencjom informacyjnym oraz edukacji informacyjnej, jak również na doświadczeniach i obserwacjach autora
Author Dawid Kościewicz (ML)
Dawid Kościewicz,,
- Main Library
Pages19-30
Publication size in sheets0.55
Book Czyrek Joanna, Wojtczak Jadwiga (eds.): Nowe zmiany a kondycja bibliotek, 2018, Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, ISBN 9788361970446, 93 p.
Languagepl polski
File
Kosciewicz_Rola_bibliotekarzy_akademickich_w_podnoszeniu_2018.pdf 447,18 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back