Wymiana informacji z terytoriami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową – stan obecny i perspektywy rozwoju

Alicja Brodzka

Abstract

The goal of the article is presenting the national and international efforts aimed at neutralising the growing popularity of tax havens and reducing the “flight capital” phenomenon. The paper analyses countermeasures implemented in order to increase the transparency of international financial markets. First, the article examines the current state of Polish agreements that can form the legal basis for the international exchange of tax information. Next parts of the paper analyse the statistical data provided by the Polish Office of Tax Information Exchange in Konin, in order to answer the research question, whether the available solutions constitute tools that allow for the efficient exchange of tax information with “uncooperative” territories. The final part of the paper includes concluding remarks, together with attempts to predict the direction of future development in international tax information exchange.
Author Alicja Brodzka (ES / DF)
Alicja Brodzka,,
- Department of Finance
Other language title versionsThe exchange of tax information with uncooperative territories – the current state and the prospects for development
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, [Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia], ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2017
Vol51
No5
Pages51-58
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishumowy o wymianie informacji podatkowych (TIEA), automatyczna wymiana informacji podatkowych, raje podatkowe, szkodliwa konkurencja podatkowa
Keywords in Englishtax information exchange agreements (TIEAs), automatic exchange of tax information, tax havens, harmful tax competition
Abstract in PolishCelem artykułu jest zaprezentowanie rozwiązań krajowych i międzynarodowych zmierzających ku zneutralizowaniu rosnącej popularności rajów podatkowych i ograniczeniu zjawiska „kapitału ucieczkowego”. W pracy skupiono się na inicjatywach nakierowanych na zwiększenie transparentności rynków, a także umożliwienie wymiany informacji podatkowych pomiędzy administracjami podatkowymi poszczególnych terytoriów. Metodą analityczno-porównawczą zbadano aktualny stan prawny porozumień mogących stanowić podstawę do wymiany informacji podatkowych między Rzecząpospolitą Polską a terytoriami „niewspółpracującymi”. W celu oceny skuteczności dostępnych rozwiązań przeanalizowano dane statystyczne dostarczone przez Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie. Artykuł zakończono wnioskami i próbami przewidzenia kierunków rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie wymiany informacji podatkowych.
DOIDOI:10.17951/h.2017.51.5.51
URL https://journals.umcs.pl/h/article/view/5113
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back