Ranking of Low-carbon Energy Technologies in the Context of the Degree of Achievement of Sustainable Development Objectives – Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) Approach

Magdalena Ligus

Abstract

The author’s focus is on assessing the extent to which five low-carbon energy technologies with the highest market potential can contribute to increased social well-being within the concept of sustainable development. Heuristic methods are used. Relevant criteria in the areas of economy, society, and the environment are identified by the Delphi method. An expert survey was then conducted to obtain a ranking of the energy technologies. Experts weighted the importance of individual areas and criteria, and then assessed the strength and direction of the impact of each technology on the identified criteria in three areas. The results have shown that renewable energy technologies clearly prevail over nuclear power in achieving the sustainable development goals. The best in this respect among renewable energy sources are photovoltaics, followed by biomass and biogas. Onshore and offshore wind farms were ranked third and fourth, respectively
Author Magdalena Ligus (MISaF / IZF / KFP)
Magdalena Ligus,,
- Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych
Other language title versionsRanking technologii energetyki niskoemisyjnej w kontekście stopnia realizacji celów zrównoważonego rozwoju – badanie z zastosowaniem metody wielokryterialnej (MCDA)
Journal seriesActa Energetica, ISSN 2300-3022, (B 7 pkt)
Issue year2017
No3 (32)
Pages136-141
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishniskoemisyjne źródła energii, odnawialne źródła energii, energetyka jądrowa, metoda delficka, metoda wielokryterialna, zrównoważony rozwój
Keywords in Englishlow-carbon energy sources, renewable energy sources, nuclear power, Delphi method, multicriteria decision analysis, sustainable development
Abstract in PolishW centrum zainteresowania autora jest ocena stopnia, w jakim pięć technologii energetyki niskoemisyjnej, mających największy potencjał rynkowy, może przyczynić się do wzrostu dobrobytu społecznego w rozumieniu koncepcji zrównoważonego rozwoju. Stosowane są metody heurystyczne. Identyfikacja istotnych kryteriów w obszarach: gospodarka, społeczeństwo, środowisko, została przeprowadzona metodą delficką. Następnie przeprowadzono badanie ankietowe eksperckie w celu uzyskania rankingu technologii energetycznych. Eksperci nadawali wagi poszczególnym obszarom oraz kryteriom, a następnie oceniali siłę i kierunek wpływu poszczególnych technologii na zidentyfikowane kryteria w ramach trzech obszarów. Wyniki wskazują, że technologie energii odnawialnej wykazują zdecydowaną przewagę nad energetyką jądrową w realizacji celów polityki zrównoważonego rozwoju. Wśród odnawialnych źródeł energii pierwsze miejsce zajmuje fotowoltaika, następnie biomasa i biogaz. Energetyka wiatrowa lądowa i morska zajmują odpowiednio – trzecie i czwarte miejsce
DOIDOI:10.12736/issn.2300-3022.2017311
URL http://actaenergetica.org/pl
Languageen angielski , pl polski
File
Ligus_Ranking_of_Low-carbon2017.pdf 788,15 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back