Relacje strategiczne przedsiębiorstw deweloperskich

Ewa Stańczyk-Hugiet , Renata Halina Strzelecka

Abstract

On the basis ol a review of the achievements in the area of strategic management research interests on relationships was exposed. Particular attention was paid to the relationships of cooperation. The paper discusses three basic strategic relationships; cooperation, competition and coopetition. The paper also presents the research results concentrated on strategic relationships in the population of developers from the perspective of business cycle phases. ln general, the results of the study confirm that the phase of recession fosters cooperative relations between competitors, namely coopetition
Author Ewa Stańczyk-Hugiet (MISaF / IOaM / KSiMZ)
Ewa Stańczyk-Hugiet,,
- Katedra Strategii i Metod Zarządzania
, Renata Halina Strzelecka
Renata Halina Strzelecka,,
-
Other language title versionsStrategic relationships of Real Estate Development Companies
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584, e-ISSN 2300-8792, (B 11 pkt)
Issue year2015
Vol13
No1 (50), t. 1
Pages68-87
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishwspółpraca, konkurencja, koopetycja, sektor nieruchomości
Keywords in Englishcooperation, competition, coopetition, real estate sector
Abstract in PolishNa podstawie przeglądu dorobku zarządzania strategicznego wyeksponowano zainteresowania badawcze relacjami. Szczególna uwagę zwrócono na relacje współdziałania. Omówione zostały trzy podstawowe relacje strategiczne: współpracy, konkurencji i koopetycji. Przedstawiono także wyniki badarń relacji strategicznych w populacji deweloperów z perspektywy faz cyklu koniunkturalnego. Generalnie, wyniki badan potwierdzają, że faza dekoniunktury sprzyja relacjom współdzialania konkurentów, czyli koopetycji
DOIDOI:10.7172/1644-9584.50.4
URL http://pz.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/pz_1_2015_stanczyk-hugiet_strzelecka.pdf
Languagepl polski
File
Stanczyk-Hugiet_Strzelecka_Relacje strategiczne2015.pdf 8,31 MB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 26-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 26-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-07-04)
Additional fields
Tyt_nrWięzi międzyorganizacyjne
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back