Znaczenie zmian na rynku ropy naftowej dla gospodarki Arabii Saudyjskiej

Justyna Karwowska

Abstract

In the second half of 2014 there was a sharp decline in oil prices, which turned out to be a big surprise for both consumers and producers of petroleum. For the latter, this phenomenon was definitely negative, and this effect was further aggravated by the very high prices of crude oil in the last few years. The exceptionally good business conditions were the reason why oil exporters significantly increased budget expenditures, e.g. in case of Saudi Arabia. Under such circumstances, price reductions have made it necessary to use the foreign exchange reserves. In the long run, however, this step does not address the deficit problem, so the authorities have decided to introduce economic reforms. The aim of the article is to present the reforms that have been devised, outlined in the Vision 2030, a 14-year strategy aiming to become independent from the only source of income. Moreover, significant amount of space has been devoted to analyzing the causes behind the decline in prices of black gold, as well as describing the functioning of the Saudi economy, which is largely based on gains from the sale of crude oil. Maintaining such a model at current oil prices is highly unprofitable and threatens bankruptcy, so the reaction of the Saudi authorities had to be based mainly on the diversification of the economy.
Author Justyna Karwowska (WUE)
Justyna Karwowska,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsThe impact of changes on the crude oil market for the economy of Saudi Arabia
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2017
No4 (16)
Pages156-175
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishropa naftowa, surowce energetyczne, Arabia Saudyjska, petrostates, OPEC
Keywords in Englishpetroleum, energy commodities, Saudi Arabia, petrostates, OPEC
Abstract in PolishW drugiej połowie 2014 roku doszło do gwałtownych spadków cen ropy naftowej, co okazało się dużym zaskoczeniem zarówno dla konsumentów, jak i dla producentów tego surowca. Dla tych drugich zjawisko to było zdecydowanie negatywne, a efekt ten pogłębiły dodatkowo bardzo wysokie ceny, utrzymujące się przez kilka ostatnich lat. Wyjątkowo dobra koniunktura była bowiem powodem, dla którego eksporterzy ropy znacznie zwiększyli wydatki budżetowe, co miało miejsce m.in. w przypadku Arabii Saudyjskiej. W takich okolicznościach obniżki cen sprawiły, że konieczne stało się skorzystanie z rezerw walutowych. W perspektywie długoterminowej krok ten nie rozwiązuje jednak problemu deficytu, w związku z czym władze zdecydowały się wprowadzić reformy gospodarcze. Celem artykułu jest przedstawienie dotychczas opracowanych reform, których ramy określa program Vision 2030, będący 14-letnią strategią uniezależnienia się od jednego źródła przychodu. Oprócz tego w publikacji sporo miejsca poświęcono analizie przyczyn stojących za spadkiem cen czarnego złota, a także opisaniu funkcjonowania gospodarki Arabii Saudyjskiej, która w znacznej mierze jest oparta właśnie na zyskach ze sprzedaży surowca. Utrzymanie takiego modelu, przy obecnych cenach ropy, jest wysoce nierentowne i groziłoby bankructwem, w związku z czym reakcja władz Arabii Saudyjskiej musiała zostać oparta głównie na dywersyfikacji gospodarki.
DOIDOI:10.15611/e21.2017.4.12
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Karwowska_Znaczenie_zmian_na_rynku_ropy_naftowej.pdf 3,06 MB
Score (nominal)11
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back