Znaczenie zmian na rynku ropy naftowej dla gospodarki Arabii Saudyjskiej

Justyna Karwowska

Abstract

In the second half of 2014 there was a sharp decline in oil prices, which turned out to be a big surprise for both consumers and producers of petroleum. For the latter, this phenomenon was definitely negative, and this effect was further aggravated by the very high prices of crude oil in the last few years. The exceptionally good business conditions were the reason why oil exporters significantly increased budget expenditures, e.g. in case of Saudi Arabia. Under such circumstances, price reductions have made it necessary to use the foreign exchange reserves. In the long run, however, this step does not address the deficit problem, so the authorities have decided to introduce economic reforms. The aim of the article is to present the reforms that have been devised, outlined in the Vision 2030, a 14-year strategy aiming to become independent from the only source of income. Moreover, significant amount of space has been devoted to analyzing the causes behind the decline in prices of black gold, as well as describing the functioning of the Saudi economy, which is largely based on gains from the sale of crude oil. Maintaining such a model at current oil prices is highly unprofitable and threatens bankruptcy, so the reaction of the Saudi authorities had to be based mainly on the diversification of the economy.
Autor Justyna Karwowska (UE)
Justyna Karwowska
- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Inne wersje tytułuThe impact of changes on the crude oil market for the economy of Saudi Arabia
Tytuł czasopisma/seriiEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Rok wydania2017
Nr4 (16)
Paginacja156-175
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.95
Słowa kluczowe w języku polskimropa naftowa, surowce energetyczne, Arabia Saudyjska, petrostates, OPEC
Słowa kluczowe w języku angielskimpetroleum, energy commodities, Saudi Arabia, petrostates, OPEC
Streszczenie w języku polskimW drugiej połowie 2014 roku doszło do gwałtownych spadków cen ropy naftowej, co okazało się dużym zaskoczeniem zarówno dla konsumentów, jak i dla producentów tego surowca. Dla tych drugich zjawisko to było zdecydowanie negatywne, a efekt ten pogłębiły dodatkowo bardzo wysokie ceny, utrzymujące się przez kilka ostatnich lat. Wyjątkowo dobra koniunktura była bowiem powodem, dla którego eksporterzy ropy znacznie zwiększyli wydatki budżetowe, co miało miejsce m.in. w przypadku Arabii Saudyjskiej. W takich okolicznościach obniżki cen sprawiły, że konieczne stało się skorzystanie z rezerw walutowych. W perspektywie długoterminowej krok ten nie rozwiązuje jednak problemu deficytu, w związku z czym władze zdecydowały się wprowadzić reformy gospodarcze. Celem artykułu jest przedstawienie dotychczas opracowanych reform, których ramy określa program Vision 2030, będący 14-letnią strategią uniezależnienia się od jednego źródła przychodu. Oprócz tego w publikacji sporo miejsca poświęcono analizie przyczyn stojących za spadkiem cen czarnego złota, a także opisaniu funkcjonowania gospodarki Arabii Saudyjskiej, która w znacznej mierze jest oparta właśnie na zyskach ze sprzedaży surowca. Utrzymanie takiego modelu, przy obecnych cenach ropy, jest wysoce nierentowne i groziłoby bankructwem, w związku z czym reakcja władz Arabii Saudyjskiej musiała zostać oparta głównie na dywersyfikacji gospodarki.
DOIDOI:10.15611/e21.2017.4.12
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Karwowska_Znaczenie_zmian_na_rynku_ropy_naftowej.pdf 3,06 MB
Punktacja (całkowita)11
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót