Ekonomia a miłosierdzie i miłość bliźniego

Stanisław Urban

Abstract

This article attempts to identify the social and economic inequalities present in Poland, with a particular focus on rural areas. In the light of the social doctrine of the Church, there were showed the most important causes and consequences of social inequality and the incidence of poverty, as well as the main lines of support and remedial action. We analyzed demographic determinants and the situation on the Polish labor market, which undoubtedly has an impact on the economic condition of households. This gave rise to further analysis: the level of food consumption, poverty, and poverty, and helping those in need
Author Stanisław Urban (EaE / IES / KEiOGŻ)
Stanisław Urban,,
- Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej
Journal seriesRoczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, ISSN 1899-9573, e-ISSN 2450-0747, (B 7 pkt)
Issue year2012
No5
Pages161-178
Keywords in Polish nierówności, ubóstwo, bieda, spożycie żywności, pomoc, obszary wiejskie
Keywords in English inequality, poverty, food intake, help rural areas
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę wskazania na nierówności społeczne i ekonomiczne występujące w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. W świetle społecznej nauki Kościoła przedstawiono najważniejsze przyczyny i skutki nierówności społecznej oraz występowania biedy, a także główne kierunki pomocy i działań zaradczych. Przeanalizowano uwarunkowania demograficzne Polski oraz sytuację na rynku pracy, co niewątpliwie rzutuje na kondycję ekonomiczną gospodarstw domowych. To dało podstawę do dalszych analiz: poziomu spożycia żywności, ubóstwa i biedy, a także pomocy potrzebującym
Languagepl polski
Score (nominal)3
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back