Nowe zagrożenia dla działalności przedsiębiorstw w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych (RODO)

Andrzej Kamiński , Krystian Dąbek

Abstract

The following article discusses the European Parliament’s General Data Protection Regulation (GDPR), which will become effective in May 2018 in all EU member states. The aim of the newly introduced regulation is to unify the EU law in terms of personal data security in the face of the increasing number of incidents relating to data security breach.The aim of the study is to identify threats to companies resulting from the implementation of the General Data Protection Directive of the European Parliament. The article consists of four parts. The first part presents the results of domestic and foreign research on exposure of enterprises to the risk of legal changes, while the second part specifies the nature of corporate risk related to the introduction of GDPR. In the third part, selected responsibilities of companies are characterized in the context of the impact on their economic situation. Finally, the fourth part focuses on the financial consequences of failure to comply with the provisions of the regulation.
Author Andrzej Kamiński (EMaT)
Andrzej Kamiński,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
, Krystian Dąbek (EMaT)
Krystian Dąbek,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Other language title versionsNew threats for the operation of enterprises in the light of the European Parliament’s General Data Protection Regulation (GDPR)
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No487
Pages134-145
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishdane osobowe, dane wrażliwe, ryzyko zmian prawnych, zarządzanie ryzykiem
Keywords in Englishpersonal data, sensitive data, risk of legal changes, risk management
Abstract in PolishOmawiane w artykule Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych (zwane w skrócie RODO) wejdzie w życie w maju 2018 r. i będzie obowiązywało we wszystkich krajach członkowskich. Celem wprowadzonej regulacji jest unifikacja prawa unijnego w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych wobec wzrastającej z roku na rok liczby incydentów naruszenia bezpieczeństwa danych. Celem opracowania jest zidentyfikowanie zagrożeń dla przedsiębiorstw wynikających z wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych. Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej przedstawiono wyniki krajowych i zagranicznych badań nad ekspozycją przedsiębiorstw na ryzyko zmian prawnych, natomiast w drugiej sprecyzowano istotę zagrożeń wynikających z wprowadzenia RODO. W trzeciej części scharakteryzowano wybrane obowiązki nałożone na przedsiębiorstwa w kontekście ich oddziaływania na sytuację ekonomiczną podmiotu. W czwartej zaś przybliżono finansowe skutki nieprzestrzegania przepisów rozporządzenia.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.487.12
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43647
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kaminski_Dabek_Nowe_zagrozenia_dla_dzialalnosci_przedsiebiorstw.pdf 941,14 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrPolityka ekonomiczna
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back