Strategies toward Internet disclosures in public benefit organisations

Tomasz Dyczkowski

Abstract

The paper explores Internet disclosures of Polish public benefit organisations (PBOs) applying a comprehensive methodology of assessment of information provided by PBOs on their website and in social media. The study was conducted between October 2015 and February 2017 and included a sample of 250 randomly selected PBOs. Beside determining a share of Polish PBOs which are sustainably active on the web, a combined analytical approach using a scoring system and a cluster analysis enabled to define three strategies related to Internet disclosures, including: ‘a contact page’, ‘a promotion website’ and ‘a stakeholder relationship portal’. Differences between the said approaches, together which factors influencing disclosure intensity and quality, including an Internet platform, financial status of an organisation and their activity domains, were identified, as well.
Author Tomasz Dyczkowski (MISaF / IR / KRC)
Tomasz Dyczkowski,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsStrategie ujawnień internetowych organizacji pożytku publicznego
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No474
Pages133-149
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishujawnienia, Internet, organizacja pożytku publicznego (OPP), strona internetowa
Keywords in Englishdisclosure, Internet, public benefit organisation (PBO), website
Abstract in PolishW artykule zbadano problem ujawnień internetowych polskich organizacji pożytku publicznego (OPP) z wykorzystaniem kompleksowej metodyki oceny informacji prezentowanych przez OPP na ich stronach www i w mediach społecznościowych. Badanie przeprowadzono od października 2015 do lutego 2017 r. na próbie losowej 250 organizacji. Po ustaleniu, jaka część polskich OPP jest trwale aktywna w Internecie, wykorzystano system ocen punktowych w połączeniu z analizą skupień i zdefiniowano trzy strategie ujawnień internetowych, w tym: „punkt kontaktowy”, „stronę promocyjną” oraz „portal relacji z interesariuszami”. Ustalono również różnice między wskazanymi podejściami i wpływ na ujawnienia internetowe OPP takich czynników, jak: platforma internetowa, zasobność organizacji i obszar ich działalności społecznej.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.474.12
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41373
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Dyczkowski_Strategies_toward_internet_disclosures_in.pdf 669,67 KB
Score (nominal)10
Citation count*1 (2020-08-10)
Additional fields
Tyt_nrGlobal Challenges of Management Control and Reporting
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back