Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami kultury na Dolnym Śląsku

Krystyna Mazurek-Łopacińska , Magdalena Sobocińska

Abstract

The decentralisation of management associated with the reform of local government applies to many areas, including the cultural sphere. Resulting changes in the cultural sphere are expressed by local governments being responsible for organising the institutions of culture. At the same time, it should be pointed out that development of the region is not possible without taking into consideration its cultural function. Due to many positive sociological and economical changes stimulated by the cultural development, the endogenous ability of region to react to changes influenced by exogenous stimuli is improving. In this paper, the changes between 1999 and 2010 are presented. These changes include: number of cultural institutions in Lower Silesia; expenditure on culture at various levels of local government of Lower Silesia; participation in culture in Lower Silesia.
Author Krystyna Mazurek-Łopacińska (ES / IM / DMR)
Krystyna Mazurek-Łopacińska,,
- Department of Marketing Research
, Magdalena Sobocińska (ES / IM / DMR)
Magdalena Sobocińska,,
- Department of Marketing Research
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2012
No4
Pages15-28
Keywords in PolishSamorząd terytorialny, Instytucje kulturalne, Zarządzanie kulturą, Finansowanie kultury
Keywords in EnglishLocal government, Cultural institutions, Cultural management, Financing of culture
Abstract in PolishZwiązana z reformą samorządu terytorialnego decentralizacja zarządzania dotyczy wielu obszarów, w tym także sfery kultury. Uwarunkowane tym procesem zmiany zachodzące w obszarze kultury polegają na tym, że organizatorami instytucji kultury są samorządy, prowadzące politykę na szczeblu regionalnym i lokalnym. Jednocześnie należy podkreślić, że rozwój regionu nie jest możliwy w przypadku pominięcia jego kulturalnej funkcji. Ze względu na pobudzanie przez rozwój kultury wielu pozytywnych zmian społeczno-gospodarczych, zwiększa się endogeniczna zdolność regionu do reagowania na zmiany zachodzące pod wpływem czynników egzogenicznych. W artykule zaprezentowano zachodzące w latach 1999-2010 zmiany dotyczące: liczby instytucji kultury na Dolnym Śląsku, wydatków na kulturę na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego Dolnego Śląska, uczestnictwa w kulturze na Dolnym Śląsku.
Languagepl polski
Score (nominal)6
Citation count*1 (2020-01-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back