Zniekształcenia zasobów informacyjnych jako zagrożenie efektywności systemu informacyjnego rachunkowości

Beata Iwasieczko

Abstract

The diversity and vast amount of information in today’s economy is a major challenge for the dynamic growth of any business organization, because senior management due to excess information has problems with the identifi cation of relevant information, which can lead to paralysis. At the same time there are distortions infromation resources, which result in interference in the process of rational decision. The aim of this paper is based on analysis of the literature indication of any techniques that limit the impact of these distortions on the effectiveness of the accounting information system
Author Beata Iwasieczko (MISaF / IR / KTRiAF)
Beata Iwasieczko,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Pages195-204
Publication size in sheets0.5
Book Krasodomska Joanna, Świetla Katarzyna (eds.): Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, 2015, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN 978-83-65173-25-6, [978-83-65173-24-9 ], 491 p.
Keywords in Polishzasoby informacyjne, zniekształcenia informacji, audyt informacji
Keywords in Englishinformation resources, distort information, audit information
Abstract in PolishRóżnorodność i ogromna ilość informacji we współczesnej gospodarce stanowi istotne wyzwanie dla dynamicznego rozwoju każdej organizacji gospodarczej, bowiem kadra zarządzająca ze względu na nadmiar informacji ma problemy z identyfi kacją istotnych informacji, co może prowadzić do paraliżu decyzyjnego. Równoczesnie występują zniekształcenia zasobów infromacyjnych, których efektem są zakłócenia w procesie racjonalnego podejmowania decyzji. Celem referatu jest na podstawie analizy literatury przedmiotu wskazanie metod, które ograniczają wpływ tych zniekształceń na efektywność systemu informacyjnego rachunkowości
URL http://rachfin.uek.krakow.pl/publikacja/pdf/15.pdf
Languagepl polski
File
Iwasieczko_Zniekształcenia_ zasobów_ informacyjnych ja.pdf 206,74 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back